Skip to main content
Public Health

Sprievodca jednotlivými krokmi

Podľa smernice o tabakových výrobkoch (2014/40/EÚ) výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek musia predložiť kľúčové informácie orgánom v členských štátoch, kde plánujú uviesť výrobky na trh. Nástroj informačných technológií na poskytovanie týchto informácií sa nazýva spoločná vstupná brána EÚ (EU-CEG).

Ako používať EU-CEG na odosielanie informácií o tabakových výrobkoch, elektronických cigaretách a plniacich fľaštičkách členským štátom EÚ v súlade so smernicou o tabakových výrobkoch 2014/40/EÚ

Kým začnete, pozorne si prečítajte tieto informácie.

1. Musím sa zaregistrovať na získanie identifikačného čísla odosielateľa („IČ odosielateľa“)?

Na získanie IČ odosielateľa sa musíte zaregistrovať, ak:

 • ste výrobcom alebo dovozcom tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek.
  IČ odosielateľa budete používať pri každom odosielaní informácií o výrobkoch prostredníctvom spoločnej vstupnej brány EÚ (EU-CEG). Mali by ste ho uviesť aj v každej korešpondencii týkajúcej sa odosielania informácií o výrobkoch.

IČ odosielateľa NEPOTREBUJETE, ak:

 • ste treťou stranou (napr. firmou alebo poradcom, ktorých najal výrobca alebo dovozca), ktorá odosiela informácie v mene výrobcu alebo dovozcu.

Aj prípade, ak sa od vás žiada, aby ste sa na získanie IČ odosielateľa zaregistrovali v mene výrobcu alebo dovozcu, v registračnom formulári musíte použiť údaje o spoločnosti výrobcu alebo dovozcu.

POZNÁMKA: IČ odosielateľa vám neposkytuje prístup k žiadnym ďalším informáciám ani prvkom EU-CEG.

2. Ako sa zaregistrovať na získanie IČ odosielateľa

Postupujte takto a požiadajte o IČ odosielateľa:

 1. ak ešte nemáte konto EU Login, vytvorte si ho.
 2. Stiahnite si registračný formulár – kliknite na pravé tlačidlo myši a vyberte možnosť „Uložiť odkaz ako“.
 3. Vyplňte formulár
 4. Odošlite formulár (riaďte sa pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené).
POZNÁMKA: Formulár vyplňte čo najpodrobnejšie (vrátane nepovinných políčok) a pripojte oficiálny doklad (napr. osvedčenie o registrácii spoločnosti alebo potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného registra, účet za verejné služby, daňové priznanie).

Po doručení vyplneného formulára sa začne proces prideľovania vášho IČ odosielateľa.

Tento proces môže trvať niekoľko dní, a to najmä v rušnom období, žiadame vás preto o trpezlivosť. Pridelenie IČ odosielateľa je však len prechodným krokom pri poskytovaní prístupu k EU-CEG pre váš subjekt.

Predloženie prostredníctvom EU-CEG bude možné až po prijatí vášho IDENTIFIKÁTORA STRANY, čo si vyžaduje dodatočný čas na spracovania v dĺžke až niekoľkých dní. Po pridelení IČ odosielateľa si však môžete stiahnuť nástroj na tvorbu XML (XML Creator Tool) a začať pracovať na vašich súboroch XML; stiahnuť si ho môžete zo stránky záujmovej skupiny CIRACBC.

Pred vydaním IČ odosielateľa vás možno požiadame o doplňujúce informácie. Vyhradzujeme si tiež právo v prípade potreby IČ odosielateľa odvolať.

3. Odosielanie informácií o tabakových výrobkoch

Informácie, ktoré sa odosielajú prostredníctvom EU-CEG, sú uvedené v:

článku 5 smernice 2014/40/EÚ a vo vykonávacom rozhodnutí o odosielaní informácií o tabakových výrobkoch.

Tieto informácie by ste mali príslušným orgánom členských štátov odoslať predtým, ako na trh uvediete akékoľvek nové alebo upravené výrobky.

Ďalšie podrobnosti o požadovaných informáciách nájdete v slovníku údajov tabakových výrobkov. Niektoré časti tohto slovníka sa vzťahujú aj na bylinné výrobky na fajčenie.

4. Odosielanie informácií o elektronických cigaretách a plniacich fľaštičkách

Informácie, ktoré sa odosielajú prostredníctvom EU-CEG, sú uvedené v:

článku 20 smernice 2014/40/EÚ a vo vykonávacom rozhodnutí o odosielaní informácií o elektronických cigaretách a plniacich fľaštičkách.

Tieto informácie musíte príslušným orgánom členských štátov odoslať 6 mesiacov pred dátumom uvedenia akýchkoľvek nových alebo výrazne upravených výrobkov na trh.

Ďalšie podrobnosti o požadovaných informáciách nájdete v slovníku údajov elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek. Niektoré časti tohto slovníka sa vzťahujú aj na beznikotínové výrobky.

5. Technické možnosti odosielania údajov

Po získaní IČ odosielateľa máte dve možnosti, ako prostredníctvom EU-CEG odoslať informácie o výrobkoch členským štátom EÚ:

 1. samostatné riešenie (pre spoločnosti s malou IT infraštruktúrou):
  spoločnosti využívajú tzv. generátor XML na vytvorenie súborov, ktoré sa môžu do EU-CEG nahrať neskôr.
  Jednotlivé súbory XML sa musia nahrať prostredníctvom platformy eTrustEx vyvinutej pre GR SANTE. V prípade otázok sa obráťte na technickú podporu (pozri kartu „Kontakty“).
 2. odosielanie zo systému do systému (pre spoločnosti s veľkou IT infraštruktúrou alebo s množstvom výrobkov):
  na odosielanie zo systému do systému budete potrebovať prístup do siete elektronického doručovania (e-Delivery). Túto sieť prevádzkuje Komisia s cieľom umožniť bezpečný a spoľahlivý prenos informácií. Po získaní vášho IČ odosielateľa vás bude kontaktovať oddelenie informačných technológií Komisie s ďalšími pokynmi na nastavenie tohto technického riešenia.

Ďalšie informácie o týchto dvoch možnostiach nájdete v technických usmerneniach, alebo navštívte online knižnicu Komisie CIRCABC (pozri časť „Na stiahnutie“).

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Informácie o tom, ako používame a chránime vaše osobné údaje, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.