Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Koordinacija zdravstvenih sustava

Zdravstveni sustavi moraju biti pristupačni, učinkoviti i otporni na promjene i izazove budućnosti. Svi se zdravstveni sustavi suočavaju sa sličnim pritiscima razvoja, modernizacije i prilagodbe stalnim promjenama okruženja, što može imati negativan učinak na zdravstvene rashode. Ti pritisci mogu biti posljedica:

  • demografskih promjena (starenje stanovništva)
  • promjena u epidemiologiji (sve veći problem kroničnih bolesti)
  • novih tehnologija (uključujući njihovu interoperabilnost i standardizaciju)
  • jačanja položaja pacijenata
  • nedostatka osoblja
  • neravnomjerne raspodjele zdravstvenih radnika
  • zdravstvenih nejednakosti.

Unija je 2014. pokrenula program koordiniranog djelovanja u cilju poboljšanja učinkovitosti, pristupačnosti i otpornosti zdravstvenih sustava.

Program EU-a za učinkovite, pristupačne i otporne zdravstvene sustave

Jačanje učinkovitosti

Povećanje pristupačnosti

Povećanje otpornosti

Ocjenjivanje učinkovitosti zdravstvenih sustavaPlaniranje zdravstvenog osoblja u EU-uOcjenjivanje zdravstvenih tehnologija
Sigurnost pacijenata i kvaliteta skrbiEkonomično korištenje lijekovaZdravstveni informacijski sustav
Integracija skrbiOptimalna provedba Direktive 2011/24e-zdravstvo

Održivost zdravstvenih sustava

Poznato je da su javno zdravlje, gospodarsko blagostanje i socijalna kohezija usko povezani, ali je isto tako poznata i nesigurnost u pogledu dugoročne održivosti javnih financija. Kako povećati učinkovitost, a istodobno održati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi središnja je tema politika koje su predstavljene u sljedećim dokumentima:

Zdravlje u europskom semestru

Učinkovitost, pristupačnost i otpornost nacionalnih zdravstvenih sustava analizira se tijekom cijelog ciklusa europskog semestra, okvira koji se od 2014. koristi za koordinaciju gospodarskih politika u Uniji. U godišnjem pregledu rasta, koji Komisija objavljuje na početku svakog europskog semestra, naglašava se važnost zdravlja općenito.

Komisija u okviru tog postupka želi dati potporu državama članicama izradom analiza i prognoza te predlaganjem konkretnih mjera za unaprjeđenje reformi. Osim toga pruža i financijsku potporu za jačanje kapaciteta nacionalnih institucija za provedbu reformi u okviru raznih instrumenata za financiranje.

U postupku europskog semestra potiču se i podupiru nacionalne strukturne reforme zdravstvenih sustava. Te se reforme i mjere analiziraju i utvrđuju u izvješćima po državama u okviru europskog semestra i posebnim preporukama za države članice. Od početka europskog semestra više od jedne trećine država članica dobilo je preporuke povezane sa zdravstvenim sustavom, a Komisija prati njihov napredak u tom području. S obzirom na to da se one odnose na složene zdravstvene reforme, treba ih promatrati u dužem razdoblju.