Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Koordinacija zdravstvenih sistemov

Zdravstveni sistemi morajo biti dostopni, uspešni, prilagojeni na spremembe in prihodnje izzive. Povsod doživljajo podobne pritiske, da se morajo razviti, modernizirati in prilagoditi spreminjajočemu se okolju, kar lahko negativno vpliva na izdatke v zdravstvu. Ti pritiski so lahko posledica:

  • demografskih sprememb (starajočega se prebivalstva)
  • spreminjajoče se epidemiologije (vse večje breme kroničnih bolezni)
  • novih tehnologij (in njihove interoperabilnosti in standardizacije)
  • opolnomočenja pacientov
  • pomanjkanja delovne sile
  • neenake prerazporeditve zdravstvenih delavcev
  • neenakosti v zdravju

Evropska komisija je leta 2014 pripravila agendo EU za zdravstvene sisteme, da bi z usklajenimi ukrepi na ravni EU izboljšala njihovo uspešnost, dostopnost in prožnost.

Agenda EU za učinkovite, dostopne in prožne zdravstvene sisteme

Večja učinkovitost

Večja dostopnost

Večja prožnost

Ocena uspešnosti zdravstvenih sistemovPredvidevanje potreb po zdravstvenih delavcih v EUOcenjevanje zdravstvene tehnologije
Varnost bolnikov in kakovost zdravstvene oskrbeStroškovno učinkovita raba zdravilInformacijski sistem v zdravstvu
Integrirana oskrbaOptimalno izvajanje Direktive 2011/24E-zdravje

Vzdržnost zdravstvenih sistemov

Povezava med javnim zdravjem, gospodarsko blaginjo in družbeno kohezijo je splošno znana, prav tako znani so tudi pomisleki glede dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Politične možnosti glede reševanja teh pomislekov z izboljšanjem učinkovitosti in hkratnim zagotavljanjem dostopnosti do kvalitetnega zdravstva so predstavljene v:

Zdravstvo v evropskem semestru

Uspešnost, dostopnost in prožnost nacionalnih zdravstvenih sistemov od leta 2014 dalje se analizirajo skozi vse cikle evropskega semestra, tj. okvira za koordinacijo ekonomskih politik v EU. Ob začetku vsakega evropskega semestra Evropska komisija izda letni pregled rasti, v katerem navadno opozori na pomen zdravstva.

Evropska komisija pomaga državam EU z analizami in napovedmi ter predlogi konkretnih ukrepov, ki bi izboljšali reforme. Z različnimi instrumenti financiranja ponuja nacionalnim ustanovam tudi finančno pomoč za krepitev zmogljivosti pri izvajanju reform.

Evropski semester spodbuja in podpira strukturne reforme zdravstvenih sistemov v državah članicah. Reforme in ukrepe analizirajo in opredelijo v poročilih o državah in priporočilih za posamezne države. Od začetka izvajanja semestra je priporočila glede zdravstvenih sistemov prejela dobra tretjina držav članic in Evropska komisija spremlja napredek pri ukrepanju. Glede na to, da priporočila zadevajo zahtevne zdravstvene reforme, jih je treba ocenjevati dolgoročno.