Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Platforma za zdravstvenu politiku EU-a

Platforma za zdravstvenu politiku EU-a glavni je forum za komunikaciju i suradnju između interesnih skupina i organizacija u području zdravlja i Europske komisije. Zahvaljujući njoj ostvarena je i bolja komunikacija među tim organizacijama.

Cilj joj je:

 • stvaranje okvira za dijalog između Komisije i interesnih skupina i organizacija u području zdravlja
 • olakšavanje ciljanih rasprava između službi Komisije i tih skupina
 • osiguravanje transparentnosti dijaloga u području zdravstvene politike
 • upoznavanje s problemima javnog zdravstva i izgradnja odgovarajuće baze znanja
 • širenje informacija o projektima Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane (npr. sufinancirani projekti u okviru zdravstvenog programa)
 • utvrđivanje, razmjena i poticanje širenja primjera dobre prakse u području zdravstvene politike
 • prikupljanje i širenje rezultata istraživanja
 • pružanje informacija o drugim područjima politika povezanima sa zdravljem.

Platforma je otvorena za sve interesne skupine i organizacije u području zdravlja koje su zakonito registrirane u Uniji i u Registru transparentnosti.

 • Poslovnik
 • sastanci
 • webinari uživo
  Ove webinare o aktualnim javnozdravstvenim temama organizirala je Platforma za zdravstvenu politiku EU-a u suradnji sa zdravstvenim organizacijama.
  Ako želite pristupiti prezentacijama s webinara i saznati više o tim i sličnim temama, registrirajte se kao korisnik na Platformi za zdravstvenu politiku EU-a.
  Registrirani korisnici mogu na platformi promicati svoje aktivnosti i sa svojim radom upoznati širok krug ljudi zainteresiranih za javno zdravlje.