Skip to main content
Public Health

ES sveikatos politikos platforma

ES sveikatos politikos platforma yra pagrindinis sveikatos srities interesų grupių bei organizacijų ir Europos Komisijos ryšių palaikymo ir bendradarbiavimo forumas. Ji taip pat padeda šioms organizacijoms geriau bendrauti tarpusavyje.

Ja siekiama:

 • suteikti pagrindą užmegzti dialogą tarp Komisijos ir su sveikata susijusių interesų grupių arba organizacijų;
 • palengvinti tikslines diskusijas, kuriose dalyvautų Komisijos padaliniai ir minėtos grupės;
 • užtikrinti, kad sveikatos politikos klausimais vykstantis dialogas būtų skaidrus;
 • gilinti žinias visuomenės sveikatos klausimais ir didinti atitinkamą kompetenciją;
 • skleisti informaciją apie Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato projektus (pvz., bendrai finansuojamus Sveikatos programos projektus);
 • nustatyti gerąją sveikatos politikos patirtį, ja dalytis ir skatinti ją atkartoti;
 • rinkti ir skleisti mokslinių tyrimų rezultatus;
 • teikti informaciją apie kitas su sveikata susijusias politikos sritis.

Platformos veikloje gali dalyvauti visos šios su sveikata susijusios interesų grupės ir organizacijos, kurios yra teisiškai registruotos ES ir užsiregistravusios Skaidrumo registre.

 • Darbo tvarkos taisyklės
 • Posėdžiai
 • Tiesioginiai internetiniai seminarai
  Šie tiesioginiai internetiniai seminarai buvo surengti aktualiais ir svarbiais visuomenės sveikatos klausimais naudojantis ES sveikatos politikos platforma ir bendradarbiaujant su sveikatos organizacijomis.
  Užsiregistruokite kaip ES sveikatos politikos platformos naudotojas, kad rastumėte visus internetinio seminaro pristatymus ir daugiau informacijos šiomis ir kitomis temomis.
  Registruoti naudotojai platformoje gali reklamuoti savo darbą ir pasiekti didelę tikslinę auditoriją, kuri ypač domisi visuomenės sveikata.