Skip to main content
Public Health

ES veselības politikas platforma

ES veselības politikas platforma ir galvenais forums, kurā veselības jomas interešu grupas un organizācijas apmainās ar informāciju un sadarbojas ar Eiropas Komisiju. Platforma arī atvieglo saziņu starp šīm organizācijām.

Tai ir šādi mērķi:

 • nodrošināt satvaru dialogam starp Komisiju un veselības jomas interešu grupām vai organizācijām,
 • atvieglināt konkrētiem jautājumiem veltītas diskusijas starp Komisijas dienestiem un minētajām grupām,
 • padarīt veselības politikas dialogu pārredzamāku,
 • uzkrāt zināšanas un pieredzi sabiedrības veselības jautājumos,
 • izplatīt informāciju par Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta projektiem (piemēram, Veselības programmas līdzfinansētiem projektiem),
 • apzināt veselības politikas paraugpraksi, informēt par to un veicināt šādas prakses pārņemšanu,
 • apkopot un izplatīt pētījumu rezultātus,
 • informēt par citām ar veselību saistītām politikas jomām.

Platforma pieejama visām ar veselību saistītajām interešu grupām un organizācijām, kuru juridiskā adrese ir Eiropas Savienībā un kuras ir Pārredzamības reģistrā.

 • Reglaments
 • Sanāksmes
 • Tiešraides tīmekļsemināri
  Šos tiešraides tīmekļseminārus par svarīgiem sabiedrības veselības jautājumiem rīkoja ES Veselības politikas platforma, sadarbībā ar veselības organizācijām.
  Reģistrējieties kā ES Veselības politikas platformas lietotājs, lai varētu atrast visas tīmekļsemināru prezentācijas un citu informāciju.
  Reģistrēti lietotāji var platformā informēt par savu darbu, tādējādi sasniedzot plašu mērķauditoriju, kurai ir īpaša interese par sabiedrības veselību.