Skip to main content
Public Health

Il-Pjattaforma tal-Politika tas-Saħħa tal-UE

Il-Pjattaforma tal-Politika tas-Saħħa tal-UE hi l-forum ewlieni għall-komunikazzjoni u l-kooperazzjoni bejn il-gruppi ta’ interess u l-organizzazzjonijiet fis-settur tas-saħħa u l-Kummissjoni Ewropea. Ittejjeb ukoll il-komunikazzjoni fost dawn l-organizzazzjonijiet.

Għandha l-għan li:

 • Tipprovdi qafas għal djalogu bejn il-Kummissjoni u gruppi ta’ interess jew organizzazzjonijiet relatati mas-saħħa
 • Tiffaċilita diskussjonijiet immirati bejn id-dipartimenti tal-Kummissjoni u dawn il-gruppi
 • Tagħmel id-djalogu dwar il-politika tas-saħħa trasparenti
 • Tibni l-għarfien dwar kwistjonijiet tas-saħħa pubblika u għarfien espert rilevanti
 • Ixxerred l-informazzjoni dwar proġetti tad-DĠ Saħħa u Sikurezza Alimentari (eż. proġetti tal-Programm tas-Saħħa kofinanzjati)
 • Tidentifika, taqsam u tinkoraġġixxi r-replika ta’ prattiki tajbin fil-politika tas-saħħa
 • Tiġbor u tiċċirkola l-eżiti tar-riċerka
 • Tipprovdi informazzjoni dwar oqsma ta’ politika oħrajn marbuta mas-saħħa.

Il-Pjattaforma hi miftuħa għal dawn il-gruppi ta’ interess u l-organizzazzjonijiet relatati mas-saħħa kollha li huma legalment irreġistrati fl-UE u fir-Reġistru ta’ Trasparenza.

 • Regoli ta' proċedura
 • Laqgħat
 • Webinars f’xandira diretta
  Dawn il-webinars f’xandira diretta dwar suġġetti f'waqthom u importanti tas-saħħa pubblika kienu organizzati mill-Pjattaforma tal-Politika dwar is-Saħħa tal-UE f’kollaborazzjoni mal-organizzazzjonijiet tas-saħħa.
  Irreġistra bħala utent tal-Pjattaforma tal-Politika tas-Saħħa tal-UE biex issib il-preżentazzjonijiet kollha tal-webinars u aktar informazzjoni dwar dawn is-suġġetti u oħrajn.
  L-utenti rreġistrati jistgħu jippromwovu x-xogħol tagħhom fuq il-pjattaforma, filwaqt li jilħqu udjenza kbira fil-mira li hija partikolarment interessata fis-saħħa pubblika.