Skip to main content
Public Health

EU:s folkhälsoplattform

EU:s folkhälsoplattform är det viktigaste forumet för kommunikation och samarbete mellan EU-kommissionen och olika intressegrupper och organisationer. Den är också ett sätt för organisationerna att kommunicera sinsemellan.

Plattformens syfte är att:

 • Vara ett forum för dialog mellan kommissionen och intressegrupper och organisationer på hälsoområdet.
 • Underlätta diskussioner mellan kommissionen och de olika grupperna.
 • Bidra till en öppnare dialog om hälsofrågor.
 • Bygga upp kunskap om folkhälsofrågor.
 • Sprida information om kommissionens hälsoprojekt (t.ex. samfinansierade hälsoprogramprojekt).
 • Kartlägga, sprida och uppmuntra till bra hälsoinsatser.
 • Samla in och sprida forskningsrön.
 • Informera om andra hälsorelaterade politikområden.

Plattformen är öppen för alla organisationer på hälsoområdet som är lagligt registrerade i EU och i öppenhetsregistret.

 • Arbetsordning
 • Möten
 • Webbseminarier
  Seminarierna om aktuella och viktiga hälsofrågor anordnas av EU:s folkhälsoplattform i samarbete med hälsoorganisationer.
  Registrera dig som användare på folkhälsoplattformen så hittar du presentationerna från alla webbseminarier och mer information om seminarierna och andra frågor.
  Registrerade användare kan berätta om sitt arbete på plattformen och på så sätt nå en större publik som är särskilt intresserad av folkhälsa.