Glavni sadržaj
Public Health

Interesne skupine

I šira javnost, interesne skupine i organizacije mogu dati svoj doprinos aktivnostima Unije u području zdravlja u okviru struktura koje je uspostavila Europska komisija. Te strukture promiču angažman građana i stručnjaka osiguravajući da se među njima razviju korisne rasprave koje će rezultirati donošenjem politika utemeljenih na dokazima.

Platforma za zdravstvenu politiku EU-a

Platforma za zdravstvenu politiku EU-a glavni je forum za komunikaciju i suradnju između interesnih skupina i organizacija u području zdravlja i Europske komisije. Zahvaljujući njoj ostvarena je i bolja komunikacija među tim organizacijama.

Ciljevi platforme:

 • stvaranje okvira za dijalog između Komisije i interesnih skupina i organizacija u području zdravlja
 • olakšavanje ciljanih rasprava između službi Komisije i tih skupina
 • osiguravanje transparentnosti dijaloga u području zdravstvene politike
 • upoznavanje s problemima javnog zdravstva i izgradnja odgovarajuće baze znanja
 • širenje informacija o projektima Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane (npr. sufinancirani projekti u okviru zdravstvenog programa)
 • utvrđivanje, razmjena i poticanje širenja primjera dobre prakse u području zdravstvene politike
 • prikupljanje i širenje rezultata istraživanja
 • pružanje informacija o drugim područjima politika povezanima sa zdravljem.

Platforma je otvorena za sve interesne skupine i organizacije u području zdravlja koje su zakonito registriranje u Uniji i u Registru transparentnosti.

 • Poslovnik
 • Sastanci
 • Internetski seminari uživo
  Ove internetske seminare o aktualnim javnozdravstvenim temama organizirala je Platforma za zdravstvenu politiku EU-a u suradnji sa zdravstvenim organizacijama.
  Ako želite pristupiti prezentacijama s tih seminara i saznati više o tim i sličnim temama, registrirajte se na Platformi za zdravstvenu politiku EU-a kao korisnik.
  Registrirani korisnici mogu na platformi promicati svoje aktivnosti i sa svojim radom upoznati širok krug ljudi zainteresiranih za javno zdravlje.

Nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja

U okviru nagrade EU-a za djelovanje u području zdravlja Europska komisija želi skrenuti pozornost na izvanredne doprinose zdravstvenoj skrbi i zdravstvenoj politici u zajednici.

Nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja svake godine ima drugu temu, a primjeri dobre prakse uvrštavaju se na Platformu za zdravstvenu politiku EU-a kako bi i druge nadahnuli da usvoje sličnu praksu.