Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Interešu grupas

Sabiedrība, interešu grupas un organizācijas var sniegt ieguldījumu ES veselības jomas aktivitātēs, un tam palīdz Eiropas Komisijas izveidotās sadarbības struktūras. Šīs struktūras rosina sabiedrības un profesionāļu iesaistīšanos, nodrošinot noderīgas apmaiņas un veicinot uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanu.

ES veselības politikas platforma

ES veselības politikas platforma ir galvenais forums, kurā veselības jomas interešu grupas un organizācijas apmainās ar informāciju un sadarbojas ar Eiropas Komisiju. Platforma arī atvieglo saziņu starp šīm organizācijām.

Tās uzdevumi:

 • nodrošināt platformu dialogam starp Komisiju un veselības jomas interešu grupām vai organizācijām,
 • būt par starpnieku konkrētiem jautājumiem veltītās diskusijās starp Komisijas dienestiem un minētajām grupām,
 • padarīt veselības politikas dialogu pārredzamāku,
 • uzkrāt zināšanas un pieredzi par sabiedrības veselības jautājumiem,
 • izplatīt informāciju par Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta projektiem (piemēram, Veselības programmas līdzfinansētie projekti u.tml.),
 • apzināt veselības politikas paraugpraksi, informēt par to un veicināt šādas prakses pārņemšanu,
 • apkopot un izplatīt pētījumu rezultātus,
 • sniegt informāciju par citām ar veselību saistītām politikas jomām.

Platforma pieejama visām ar veselību saistītajām interešu grupām un organizācijām, kuru juridiskā adrese ir Eiropas Savienībā un kuras ir Pārredzamības reģistrā.

 • Reglaments
 • Sanāksmes
 • Tīmekļsemināru tiešraide
  Šīs tīmekļsemināru tiešraides par svarīgiem sabiedrības veselības jautājumiem rīko ES Veselības politikas platforma sadarbībā ar veselības organizācijām.
  Reģistrējieties kā ES Veselības politikas platformas lietotājs, lai varētu atrast visas tīmekļsemināru prezentācijas un citu informāciju.
  Reģistrēti lietotāji var platformā informēt par savu darbu, tādējādi sasniedzot plašu mērķauditoriju, kurai ir īpaša interese par sabiedrības veselību.

ES Veselības balva

Ar ES Veselības balvu Eiropas Komisija izceļ vietējā mērogā nodrošinātu izcilu veselības aprūpi vai veselības politiku.

ES Veselības balva katru gadu tiek piešķirta saistībā ar atšķirīgu tēmu, un attiecīgās jomas labā prakse tiek iekļauta ES veselības politikas platformā, lai iedvesmotu citus izmantot līdzīgu pieeju.