Skip to main content
Public Health

Grupy interesu

Ogół społeczeństwa, grupy interesów i organizacje mają możliwość wsparcia działań UE w obszarze zdrowia w ramach struktur ustanowionych przez Komisję Europejską. Struktury te sprzyjają akceptacji ze strony obywateli i specjalistów oraz zapewniają pożyteczną wymianę skutkującą kształtowaniem polityki w oparciu o wiedzę.

Platforma polityki zdrowotnej UE

Platforma polityki zdrowotnej UE stanowi główne forum komunikacji i współpracy między grupami i organizacjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia i Komisją Europejską. Sprzyja ona również poprawie komunikacji między tymi organizacjami.

Platforma ma na celu:

 • zapewnienie ram dla dialogu między Komisją a grupami interesów lub organizacjami działającymi w obszarze zdrowia
 • ułatwienie ukierunkowanych dyskusji między departamentami Komisji a tymi grupami
 • przyczynianie się do bardziej otwartego dialogu na temat zagadnień związanych ze zdrowiem
 • poszerzanie wiedzy (również fachowej) o zagadnieniach związanych ze zdrowiem publicznym
 • rozpowszechnianie informacji na temat projektów Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (np. projektów współfinansowanych w ramach programu w dziedzinie zdrowia)
 • określanie, rozpowszechnianie i promowanie dobrych praktyk w zakresie polityki zdrowotnej
 • gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań
 • informowanie o innych obszarach polityki związanych ze zdrowiem.

Organizacje muszą być legalnie zarejestrowane w UE oraz w rejestrze służącym przejrzystości.

 • Regulamin
 • Posiedzenia
 • Prowadzone na żywo webinaria
  Te prowadzone na żywo seminaria internetowe poświęcone bieżącym i ważnym tematom dotyczącym zdrowia publicznego zostały zorganizowane przez platformę polityki zdrowotnej UE we współpracy z organizacjami ds. zdrowia.
  Zarejestruj się jako użytkownik platformy polityki zdrowotnej UE, aby znaleźć wszystkie webinaria oraz więcej informacji na ten temat i inne tematy.
  Na platformie zarejestrowani użytkownicy mogą promować swoją działalność i tym samym dotrzeć do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych zdrowiem publicznym.

Nagroda UE w dziedzinie zdrowia

Przyznającnagrodę UE w dziedzinie zdrowia, Komisja Europejska chce wyróżnić wybitne działania w obszarze opieki zdrowotnej lub polityki zdrowotnej.

Każdego roku nagroda ta dotyczy innej kwestii związanej z dobrymi praktykami w ramach platformy polityki zdrowotnej i ma zainspirować innych do stosowania podobnych metod.