Skip to main content
Public Health

Interesne skupine

Splošna javnost, interesne skupine in organizacije lahko prispevajo k dejavnostim EU na področju zdravja prek struktur, ki jih je vzpostavila Evropska komisija. Te strukture spodbujajo sodelovanje javnosti in stroke, omogočajo koristno izmenjavo izkušenj in snovanje politike na podlagi dokazov.

Platforma zdravstvene politike EU

Platforma zdravstvene politike EU je glavni forum za komuniciranje in sodelovanje med interesnimi skupinami in organizacijami na področju zdravja ter Evropsko komisijo. Platforma tudi izboljšuje komuniciranje med temi organizacijami.

Cilji:

 • zagotoviti okvir za dialog med Evropsko komisijo in interesnimi skupinami ali organizacijami, povezanimi z zdravstvom
 • omogočiti ciljno naravnane razprave med službami Komisije in temi skupinami
 • povečati transparentnost dialoga v zvezi z zdravstveno politiko
 • okrepiti poznavanje javnozdravstvenih vprašanj in ustrezno strokovno znanje
 • bolje informirati o projektih Generalnega direktorata za zdravje in varnost hrane (npr. sofinanciranih projektih zdravstvenega programa)
 • opredeliti, izmenjati in spodbuditi uporabo dobrih javnozdravstvenih praks
 • zbrati in razširiti rezultate raziskav
 • ponuditi informacije o drugih področjih politik, povezanih z zdravstvom

V platformo se lahko vključijo vse te z zdravjem povezane skupine in organizacije, ki so zakonito registrirane v EU in v registru za preglednost.

 • Poslovnik
 • Seje
 • Spletni seminarji v živo
  Platforma zdravstvene politike EU je organizirala te spletne seminarje v živo o pomembnih aktualnih temah v zvezi z javnim zdravjem v sodelovanju z zdravstvenimi organizacijami.
  Prijavite se kot uporabnik platforme zdravstvene politike EU za dostop do predstavitev z vseh spletnih seminarjev ter več informacij o teh in drugih temah.
  Prijavljeni uporabniki lahko na platformi promovirajo svoje delo in dosežejo široko ciljno občinstvo, ki je posebej zainteresirano za javno zdravje.

Zdravstvena nagrada EU

Z zdravstveno nagrado EU Evropska komisija izpostavi izjemne dosežke na področju zdravstvenega varstva in zdravstvene politike v lokalnih skupnostih.

Zdravstvena nagrada EU je vsako leto namenjena drugi temi, objavljene najboljše prakse na platformi zdravstvene politike pa naj bi spodbudile podobno ravnanje tudi pri drugih.