Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Съвет на държавите членки

Съветът на държавите членки бе създаден на 5 февруари 2014 г. съгласно решението за изпълнение на Европейската комисия.

Основните задачи на Съвета са:

  • одобряване на предложения за мрежи и заявления за членство на доставчици на здравно обслужване
  • одобряване на заявления на доставчици на здравно обслужване, които искат да се присъединят към вече съществуваща мрежа
  • закриване на мрежи (оценка)
  • вземане на решения относно загубата на членство.

Функциониране на Съвета

  • Процедурен правилник на Съвета
  • Членовете представляват държавите от ЕС и държавите от ЕИП (максимум по 2-ма представители на държава)
  • Съпредседатели на Съвета са представителят на Комисията и представител на членовете, който се избира от Съвета за период от две години.
  • В момента съпредседатели на Съвета са Швеция (д-р Ленарт Кристиансон) и Комисията (д-р Анджей Рис, директор на дирекция B в генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“).

Заседания и основни документи

Национални стратегии

Редица страни от ЕС имат ясни политики и критерии за управление на редките, слабо разпространените или сложните заболявания, а други в момента определят подхода си и начина, по който той може да се свърже с европейските референтни мрежи.

В информацията по-долу са посочени националните критерии или системи, използвани за одобряване на експертни центрове и други евентуални високоспециализирани услуги. Тези национални стратегии би трябвало да помогнат за популяризирането на европейските референтни мрежи на национално равнище и за улесняването на обмена на добри практики между страните от ЕС.

austria_flag.gif

Австрия

italy_flag.gif

Италия

belgium_flag.gif

Белгия

latvia_flag.gif

Латвия

bulgaria_flag.gif

България

lithuania_flag.gif

Литва

croatia_flag.gif

Хърватия

luxembourg_flag.gif

Люксембург

cyprus_flag.gif

Кипър

malta_flag.gif

Малта

czechrepublic_flag.gif

Чехия

netherlands_flag.gif

Нидерландия

denmark_flag.gif

Дания

poland_flag.gif

Полша

estonia_flag.gif

Естония

portugal_flag.gif

Португалия

finland_flag.gif

Финландия

romania_flag.gif

Румъния

france_flag.gif

Франция

slovakia_flag.gif

Словакия

germany_flag.gif

Германия

slovenia_flag.gif

Словения

greece_flag.gif

Гърция

spain_flag.gif

Испания

hungary_flag.gif

Унгария

sweden_flag.gif

Швеция

ireland_flag.gif

Ирландия

Държави от ЕИП

norway_flag.jpg

Норвегия

liechtenstein_flag.gif

Лихтенщайн

Други държави

unitedkingdom_flag.gif

Обединено кралство