Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Συμβούλιο εκπροσώπων των κρατών μελών

Το συμβούλιο εκπροσώπων των κρατών μελών, όπως ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συστάθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2014.

Τα κύρια καθήκοντα του συμβουλίου είναι:

  • Έγκριση των προτάσεων δημιουργίας δικτύων και των αιτήσεων προσχώρησης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης
  • Έγκριση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να προσχωρήσουν σε υπάρχον δίκτυο
  • Κατάργηση δικτύου (αξιολόγηση)
  • Απόφαση σχετικά με την απώλεια της ιδιότητας του μέλους

Λειτουργία του συμβουλίου εκπροσώπων των κρατών μελών

  • Εσωτερικός κανονισμός του συμβουλίου
  • Τα μέλη εκπροσωπούν τις χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ (δύο εκπρόσωποι το πολύ ανά χώρα)
  • Την προεδρία ασκούν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένας εκπρόσωπος των μελών που εκλέγεται από το συμβούλιο για περίοδο δύο ετών
  • Την από κοινού προεδρία του συμβουλίου ασκούν σήμερα η Σουηδία (δρ. Lennart Christiansson) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δρ. Andrzej Rys, διευθυντής της διεύθυνσης Β της ΓΔ SANTE)

Συνεδριάσεις και βασικά έγγραφα

Εθνικές στρατηγικές στην ΕΕ

Ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν σαφείς πολιτικές και κριτήρια για τη διαχείριση των σπάνιων ή πολύπλοκων νοσημάτων και των παθήσεων χαμηλού επιπολασμού, ενώ άλλες χώρες εξετάζουν σήμερα ποια στάση πρέπει να τηρήσουν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η στάση αυτή μπορεί να συνδεθεί με τα ΕΔΑ.

Παρακάτω παρέχονται πληροφορίες για τα εθνικά κριτήρια ή συστήματα που χρησιμοποιούνται για την έγκριση κέντρων εμπειρογνωσίας και άλλων ενδεχόμενων υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης. Οι εθνικές αυτές στρατηγικές αναμένεται να συμβάλουν στην προώθηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς σε εθνικό επίπεδο, και να διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

austria_flag.gif

Αυστρία

italy_flag.gif

Ιταλία

belgium_flag.gif

Βέλγιο

latvia_flag.gif

Λετονία

bulgaria_flag.gif

Βουλγαρία

lithuania_flag.gif

Λιθουανία

croatia_flag.gif

Κροατία

luxembourg_flag.gif

Λουξεμβούργο

cyprus_flag.gif

Κύπρος

malta_flag.gif

Μάλτα

czechrepublic_flag.gif

Τσεχία

netherlands_flag.gif

Κάτω Χώρες

denmark_flag.gif

Δανία

poland_flag.gif

Πολωνία

estonia_flag.gif

Εσθονία

portugal_flag.gif

Πορτογαλία

finland_flag.gif

Φινλανδία

romania_flag.gif

Ρουμανία

france_flag.gif

Γαλλία

slovakia_flag.gif

Σλοβακία

germany_flag.gif

Γερμανία

slovenia_flag.gif

Σλοβενία

greece_flag.gif

Ελλάδα

spain_flag.gif

Ισπανία

hungary_flag.gif

Ουγγαρία

sweden_flag.gif

Σουηδία

ireland_flag.gif

Ιρλανδία

Χώρες ΕΟΧ

norway_flag.jpg

Νορβηγία

liechtenstein_flag.gif

Λιχτενστάιν

Άλλες χώρες

Latest updates and documents