Skip to main content
Public Health

Dalībvalstu padome

Dalībvalstu padome, kā noteikts Komisijas Īstenošanas lēmumā, tika izveidota 2014. gada 5. februārī.

Padomes galvenie uzdevumi:

  • tīklu izveides priekšlikumu un veselības aprūpes sniedzēju dalības pieteikumu apstiprināšana;
  • to veselības aprūpes sniedzēju apstiprināšana, kuri vēlas pievienoties esošiem tīkliem;
  • tīklu darbības izbeigšana (izvērtējums);
  • lēmumi par dalībnieka statusa zaudēšanu.

Padomes darbība

  • Padomes reglaments
  • Dalībnieki (no ES dalībvalstīm un EEZ valstīm, ne vairāk kā divi pārstāvji no katras valsts)
  • To kopīgi vada Eiropas Komisijas pārstāvis un dalībnieku pārstāvis, ko Padome ievēl uz diviem gadiem
  • Pašreizējie Padomes priekšsēdētāji ir Zviedrijas pārstāvis Dr. Lennarts Kristiansons un Komisijas pārstāvis Dr. Andžejs Riss, Veselības ģenerāldirektorāta B direktorāta direktors

Sanāksmes un svarīgākie dokumenti

ES valstu stratēģijas

Vairākas dalībvalstis izstrādājušas skaidru politiku un kritērijus retu vai kompleksu slimību pārvaldībai, savukārt citās dalībvalstīs šobrīd tiek strādāts pie tā, lai tiktu pieņemta retu vai kompleksu slimību gadījumos piemērojamā pieeja un lai šo pieeju varētu sasaistīt ar jauno Eiropas references tīklu (ERT) sistēmu.

Zemāk sniegtā informācija ieskicē valstu kritērijus vai sistēmas, ko izmanto, lai apstiprinātu zināšanu centrus vai citus eventuāli ļoti specializētus pakalpojumus. Šīm valstu stratēģijām būtu jāpalīdz ERT popularizēšanā valstu līmenī un jāuzlabo labas prakses apmaiņa starp ES valstīm.

austria_flag.gif

Austrija

italy_flag.gif

Itālija

belgium_flag.gif

Beļģija

latvia_flag.gif

Latvija

bulgaria_flag.gif

Bulgārija

lithuania_flag.gif

Lietuva

croatia_flag.gif

Horvātija

luxembourg_flag.gif

Luksemburga

cyprus_flag.gif

Kipra

malta_flag.gif

Malta

czechrepublic_flag.gif

Čehija

netherlands_flag.gif

Nīderlande

denmark_flag.gif

Dānija

poland_flag.gif

Polija

estonia_flag.gif

Igaunija

portugal_flag.gif

Portugāle

finland_flag.gif

Somija

romania_flag.gif

Rumānija

france_flag.gif

Francija

slovakia_flag.gif

Slovākija

germany_flag.gif

Vācija

slovenia_flag.gif

Slovēnija

greece_flag.gif

Grieķija

spain_flag.gif

Spānija

hungary_flag.gif

Ungārija

sweden_flag.gif

Zviedrija

ireland_flag.gif

Īrija

EEZ valstis

norway_flag.jpg

Norvēģija

liechtenstein_flag.gif

Lihtenšteina

Citas valstis

unitedkingdom_flag.gif

Apvienotā Karaliste