Skip to main content
Public Health

Rada členských štátov

Rada členských štátov, ako je stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Európskej komisie, bola zriadená 5. februára 2014.

Jej hlavné úlohy:

  • schvaľovanie návrhov na vytvorenie siete a žiadostí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o členstvo,
  • schvaľovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem vstúpiť do už existujúcej siete,
  • ukončenie činnosti siete (hodnotenie),
  • rozhodovanie o zániku členstva.

Pôsobenie rady

  • Rokovací poriadok rady
  • Členovia zastupujú členské štáty EÚ a krajiny EHP (najviac dvaja zástupcovia z jednej krajiny)
  • Rade spolupredsedá Európska komisia a zástupca členov, ktorého volí rada na obdobie dvoch rokov
  • Rade v súčasnosti spolupredsedá Švédsko (dr. Lennart Christiansson) a Komisia (dr. Andrzej Rys; riaditeľ riaditeľstva B – GR SANTE)

Stretnutia a kľúčové dokumenty

Národné stratégie štátov EÚ

Niekoľko krajín EÚ má stanovené jasné politiky a kritériá zvládania zriedkavých alebo málo rozšírených komplexných chorôb, iné v súčasnosti zvažujú vhodný prístup a jeho prepojenie s ERS.

V nasledujúcom prehľade sa uvádzajú vnútroštátne kritériá a systémy schvaľovania centier odborných znalostí a iných potenciálnych vysokošpecializovaných služieb. Tieto národné stratégie by mali prispieť k podpore európskych referenčných sietí na vnútroštátnej úrovni a uľahčovať výmenu osvedčených postupov medzi krajinami EÚ.

austria_flag.gif

Rakúsko

italy_flag.gif

Taliansko

belgium_flag.gif

Belgicko

latvia_flag.gif

Lotyšsko

bulgaria_flag.gif

Bulharsko

lithuania_flag.gif

Litva

croatia_flag.gif

Chorvátsko

luxembourg_flag.gif

Luxembursko

cyprus_flag.gif

Cyprus

malta_flag.gif

Malta

czechrepublic_flag.gif

Česko

netherlands_flag.gif

Holandsko

denmark_flag.gif

Dánsko

poland_flag.gif

Poľsko

estonia_flag.gif

Estónsko

portugal_flag.gif

Portugalsko

finland_flag.gif

Fínsko

romania_flag.gif

Rumunsko

france_flag.gif

Francúzsko

slovakia_flag.gif

Slovensko

germany_flag.gif

Nemecko

slovenia_flag.gif

Slovinsko

greece_flag.gif

Grécko

spain_flag.gif

Španielsko

hungary_flag.gif

Maďarsko

sweden_flag.gif

Švédsko

ireland_flag.gif

Írsko

Krajiny EHP

norway_flag.jpg

Nórsko

liechtenstein_flag.gif

Lichtenštajnsko

Ostatné krajiny

unitedkingdom_flag.gif

Spojené kráľovstvo