Skip to main content
Public Health

Odbor držav članic

Odbor držav članic je bil v skladu z izvedbenim sklepom Komisije ustanovljen 5. februarja 2014.

Glavne naloge odbora so:

  • odobritev predlogov za vzpostavitev mrež in vlog za članstvo izvajalcev zdravstvenih storitev
  • odobritev vlog za članstvo izvajalcev zdravstvenih storitev za obstoječe mreže
  • prenehanje delovanja mreže (ocena)
  • sklep o prenehanju članstva

Delovanje odbora

  • Poslovnik odbora
  • Člani zastopajo države EU in EGP (največ dva predstavnika na državo)
  • Odboru skupaj predsedujeta predstavnik Evropske komisije in predstavnik članov, ki ga odbor izbere za dvoletno obdobje
  • Trenutno sta sopredsednika odbora Dr Lennart Christiansson (Švedska) in dr. Andrzej Rys (Komisija, direktor direktorata B, GD SANTE)

Sestanki in pomembni dokumenti

Nacionalne strategije v EU

Številne države EU imajo jasne politike in merila za upravljanje redkih ali kompleksnih bolezni oziroma bolezni z nizko prevalenco, druge pa še oblikujejo svoj pristop in kako bi ga povezale z evropskimi referenčnimi mrežami.

Spodaj so navedeni nacionalni kriteriji ali sistemi, ki se uporabljajo za odobritev centrov znanja in drugih visoko specializiranih storitev. Te nacionalne strategije bi morale pomagati pri promociji evropskih nacionalnih mrež na nacionalni ravni in spodbujati izmenjavo najboljših praks med državami EU.

austria_flag.gif

Avstrija

italy_flag.gif

Italija

belgium_flag.gif

Belgija

latvia_flag.gif

Latvija

bulgaria_flag.gif

Bolgarija

lithuania_flag.gif

Litva

croatia_flag.gif

Hrvaška

luxembourg_flag.gif

Luksemburg

cyprus_flag.gif

Ciper

malta_flag.gif

Malta

czechrepublic_flag.gif

Češka

netherlands_flag.gif

Nizozemska

denmark_flag.gif

Danska

poland_flag.gif

Poljska

estonia_flag.gif

Estonija

portugal_flag.gif

Portugalska

finland_flag.gif

Finska

romania_flag.gif

Romunija

france_flag.gif

Francija

slovakia_flag.gif

Slovaška

germany_flag.gif

Nemčija

slovenia_flag.gif

Slovenija

greece_flag.gif

Grčija

spain_flag.gif

Španija

hungary_flag.gif

Madžarska

sweden_flag.gif

Švedska

ireland_flag.gif

Irska

Države EGP

norway_flag.jpg

Norveška

liechtenstein_flag.gif

Lihtenštajn

Druge države

unitedkingdom_flag.gif

Združeno kraljestvo