Skip to main content
Public Health

Styrelsen inrättades den 5 februari 2014 i enlighet med EU-kommissionens genomförandebeslut.

Styrelsen ska godkänna

  • förslag till nätverk och vårdgivares ansökningar om medlemskap
  • vårdgivare som vill gå med i befintliga nätverk
  • upphörande av nätverk (utvärdering)
  • upphörande av medlemskap.

Verksamhet

  • Styrelsens verksamhet regleras av en arbetsordning.
  • Ledamöterna företräder EU- och EES-länderna (högst två per land).
  • Ordförandeskapet delas av EU-kommissionen och en företrädare för ledamöterna, som väljs av styrelsen för en period av två år.
  • De nuvarande ordförandena är Lennart Christiansson från Sverige och Andrzej Rys, som är direktör vid kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Möten och resultat

EU-ländernas nationella strategier

En del EU-länder har tydliga strategier och kriterier för att hantera sällsynta, ovanliga och komplexa sjukdomar. Andra är i färd med att besluta hur verksamheten ska kopplas till referensnätverken.

Nedan kan du läsa om ländernas kriterier eller system för att godkänna nationella kompetenscentrum och andra tänkbara högspecialiserade tjänster. De ska bidra till att främja referensnätverken på nationell nivå och underlätta utbyte av bästa praxis mellan EU-länderna.

austria_flag.gif

Österrike

italy_flag.gif

Italien

belgium_flag.gif

Belgien

latvia_flag.gif

Lettland

bulgaria_flag.gif

Bulgarien

lithuania_flag.gif

Litauen

croatia_flag.gif

Kroatien

luxembourg_flag.gif

Luxemburg

cyprus_flag.gif

Cypern

malta_flag.gif

Malta

czechrepublic_flag.gif

Tjeckien

netherlands_flag.gif

Nederländerna

denmark_flag.gif

Danmark

poland_flag.gif

Polen

estonia_flag.gif

Estland

portugal_flag.gif

Portugal

finland_flag.gif

Finland

romania_flag.gif

Rumänien

france_flag.gif

Frankrike

slovakia_flag.gif

Slovakien

germany_flag.gif

Tyskland

slovenia_flag.gif

Slovenien

greece_flag.gif

Grekland

spain_flag.gif

Spanien

hungary_flag.gif

Ungern

sweden_flag.gif

Sverige

ireland_flag.gif

Irland

EES–länder

norway_flag.jpg

Norge

liechtenstein_flag.gif

Liechtenstein

Andra länder

unitedkingdom_flag.gif

Storbritannien