Skip to main content
Public Health

Evropské referenční sítě a COVID-19

V souvislosti s bojem proti pandemii koronaviru spustila Evropská komise tzv. systém pro podporu klinického řízení COVID-19 (CMSS). Jeho účelem je usnadnit práci lékařům, zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům v EU, ve Spojeném království a v zemích EHP, kteří se případy COVID-19 zabývají. Tento systém umožňuje odborníkům identifikovat své protějšky v jiných zemích a jednoduše komunikovat s kolegy.

Zapojte se do systému CMSS!

Na základě zkušeností s evropskými referenčními sítěmi umožňuje tato iniciativa identifikovat kolegy a dostávat pravidelné aktualizace z databáze, včetně jejich jmen a kontaktních údajů. Systém pomáhá co nejrychleji zajistit komunikaci mezi zdravotnickými pracovníky v nemocnicích po celé Evropě, kteří se podílejí na boji proti COVID-19.

Odběratelé budou pravidelně dostávat relevantní informace týkající se onemocnění COVID-19 a evropských referenčních sítí.

Chcete-li se do systému zapojit, zaregistrujte se online.

Jak systém funguje

Po registraci obdrží zájemci kontaktní údaje zúčastněných klinických lékařů.

Nakládání s osobními údaji účastníků je v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Viz prohlášení o ochraně soukromí.

Systém, který je v provozu od 23. března 2020, byl představen příslušným vnitrostátním orgánům v rámci Evropského výboru pro zdravotní bezpečnost a je nyní široce propagován mezi zdravotnickými pracovníky.

Rada členských států ERN iniciativu COVID-19 CMSS plně podporuje a zavázala se, že ji bude propagovat a pomáhat s její realizací v jednotlivých zemích.

Projekt se zaměřuje výhradně na podporu klinických lékařů v jejich každodenní praxi. Jeho cílem není řešit strategické, organizační, logistické ani zdravotní (epidemiologické či kontrolní) aspekty pandemie.

Jak systém ERN pomáhá pacientům postiženým vzácnými onemocněními a COVID-19

Evropské referenční sítě čelí bezprecedentní situaci, kdy se snaží o to, aby se pacientům postiženým vzácným onemocněním, kteří jsou rovněž nakaženi novým koronavirem, dostalo péče a léčby přiměřené jejich konkrétní situaci. Několik sítí ERN již připravilo cílené iniciativy.

Webináře evropských referenčních sítí

V rámci tzv. systému pro podporu klinického řízení COVID-19 (CMSS), který spustila Evropská komise, zorganizovalo GŘ SANTE řadu webinářů s cílem podpořit klinické lékaře a další zdravotnické pracovníky, kteří pečují o pacienty s onemocněním COVID-19. Na základě zkušeností s evropskými referenčními sítěmi (ERN) nabízely tyto webináře odborné znalosti a doporučení odborníků z 24 ERN, pokud jde o léčbu některých složitějších případů u pacientů, kteří trpí vzácným či složitým onemocněním a zároveň se u nich projevil COVID-19.

Užitečné informace

Užitečné odkazy