Siirry pääsisältöön
Public Health

Eurooppalaiset osaamisverkostot ja covid-19

Euroopan komissio on osana koronaviruspandemian torjuntaa käynnistänyt COVID19 CMSS -järjestelmän (kliinisen hoidon tukijärjestelmä). Tarkoituksena on tukea lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita sairaaloissa työskenteleviä terveydenhuollon ammattilaisia, jotka tällä hetkellä ovat tekemisissä covid-19-tapausten kanssa EU:ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ETA-maissa. Järjestelmän avulla alan ammattilaiset voivat löytää muissa maissa tai muissa laitoksissa vastaavaa työtä tekeviä kollegoita ja olla yhteydessä heihin.

Miksi kannattaa liittyä kliinisen hoidon tukijärjestelmään (CMSS)

Kliinisen hoidon tukijärjestelmä (CMSS) perustuu eurooppalaisten osaamisverkostojen toiminnasta saatuun kokemukseen. Tarkoituksena on, että järjestelmän säännöllisesti päivitettävän tietokannan kautta voi luoda yhteyksiä ammattitovereihin Euroopan laajuisesti. Järjestelmä auttaa luomaan nopeasti yhteyksiä covid-19-viruksen hallintaan osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten ja sairaaloiden välille koko Euroopassa.

Tietokannassa mukana oleville jaetaan säännöllisesti covid-19-tautiin ja eurooppalaisiin osaamisverkostoihin liittyvää tietoa.

Järjestelmään voi liittyä rekisteröitymällä.

Miten järjestelmä toimii

Rekisteröityneet osallistujat saavat järjestelmään osallistuvien kliinikoiden yhteystiedot.

Osallistujien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetusta (EU) 2018/1725, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä. Katso tietosuojaseloste.

Järjestelmä on ollut toiminnassa 23.3.2020 alkaen. Se esiteltiin toimivaltaisille kansallisille viranomaisille EU:n terveysturvakomiteassa, ja sitä on laajasti mainostettu terveydenhuollon ammattilaisten yhteisölle.

Eurooppalaisten osaamisverkostojen jäsenmaiden johtoryhmä tukee COVID-19 CMSS -aloitetta ja on sitoutunut tekemään sitä tunnetuksi ja auttamaan sen täytäntöönpanossa omissa maissaan.

Hankkeessa keskitytään yksinomaan kliinikoiden tukemiseen heidän päivittäisessä työssään. Tarkoituksena ei ole käsitellä pandemian strategisia, organisatorisia, logistisia taikka kansanterveydellisiä (epidemiologisia tai seurantaan liittyviä) näkökohtia.

Miten eurooppalaiset osaamisverkostot auttavat harvinaista sairautta ja covid-19-tautia sairastavia

Eurooppalaisilla osaamisverkostoilla on ennennäkemätön haaste auttaa harvinaisista sairauksista kärsiviä potilaita, jotka ovat saaneet myös koronavirustartunnan, jotta he saisivat erityistilanteensa kannalta asianmukaista hoitoa. Useat osaamisverkostot ovat perustaneet tätä varten kohdennettuja aloitteita.

Osaamisverkostojen verkkoseminaarit

Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto järjesti COVID19 CMSS -järjestelmän puitteissa sarjan verkkoseminaareja, joilla tuetaan covid-19-potilaiden hoidossa eturintamassa toimivia kliinikoita ja muita terveydenhuollon ammattilaisia. Eurooppalaisista osaamisverkostoista (ERN) saadun kokemuksen ansiosta näissä verkkoseminaareissa voitiin tuoda esille 24 eurooppalaisen osaamisverkoston asiantuntijoiden asiantuntemusta ja suosituksia kompleksisissa tapauksissa, joissa potilaat sairastavat sekä covid-19-tautia että harvinaista tai monitekijäistä sairautta.

Hyödyllistä tietoa

Hyödyllisiä linkkejä