Skip to main content
Public Health

L-ERNs u l-COVID-19

Fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-pandemija tal-coronavirus, il-Kummissjoni Ewropea nediet is-Sistema ta’ Appoġġ għall-Ġestjoni Klinika tal-COVID-19 (CMSS). L-għan huwa li jiġu appoġġjati t-tobba, l-infermiera, u professjonisti oħra tal-kura tas-saħħa fl-isptarijiet li bħalissa qed jittrattaw ma’ każijiet tal-COVID-19, fl-UE, fir-Renju Unit u fil-pajjiżi kollha taż-ŻEE. Din is-sistema tippermetti lill-professjonisti jidentifikaw il-pari tagħhom f’pajjiżi u ċentri oħra u tgħinhom jikkomunikaw faċilment mal-kollegi.

Għaliex għandek tingħaqad mas-CMSS?

Abbażi tal-esperjenza bin-Networks Ewropej ta’ Referenza, l-inizjattiva tippermetti li jiġu identifikati l-kollegi u li jaslu aġġornamenti perjodiċi ta’ bażi tad-data inklużi isimhom u d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom. Is-sistema tgħin biex jinħolqu konnessjonijiet rapidi fl-Ewropa kollha fost il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-isptarijiet involuti fil-ġestjoni tal-COVID-19.

Informazzjoni rilevanti relatata mal-COVID-19 u l-ERNs se titqassam perjodikament lir-riċevituri ta’ din il-bażi tad-data.

Biex tissieħeb fis-sistema, jekk jogħġbok irreġistra online.

Kif taħdem

Ladarba jirreġistraw, il-parteċipanti jirċievu d-dettalji ta’ kuntatt tat-tobba parteċipanti.

It-trattament tal-informazzjoni personali tal-parteċipanti jikkonforma mar-Regolament (UE) 2018/1725 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali. Ara l-Istqarrija ta’ Privatezza speċifika.

Is-sistema, li bdiet topera fit-23 ta’ Marzu 2020, kienet ippreżentata lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti matul il-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa tal-UE u ġiet riklamata b’mod wiesa’ mal-komunità tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Il-Bord tal-ERN tal-Istati Membri jappoġġja bis-sħiħ l-inizjattiva COVID-19 CMSS, u hu impenjat li jgħarraf dwar l-eżistenza tagħha u li jassisti għall-implimentazzjoni tagħha fil-pajjiżi rispettivi.

L-għan tal-proġett huwa li jiffoka esklussivament fuq l-appoġġ lit-tobba fil-prattika tagħhom ta’ kuljum. M’għandux l-għan li jindirizza l-aspetti (epidemjoloġiċi jew ta’ sorveljanza) strateġiċi, organizzattivi, loġistiċi u tas-saħħa pubblika tal-pandemija.

X'qed tagħmel is-sistema tal-ERNs biex tgħin lill-pazjenti affettwati minn mard rari u l-COVID-19?

L-ERNs qed jiffaċċjaw sfida bla preċedent biex jgħinu lill-pazjenti affettwati minn mard rari li huma infettati wkoll bil-coronavirus il-ġdid biex jirċievu l-kura u l-fejqan adegwat għas-sitwazzjoni speċifika tagħhom. Diversi ERNs stabbilixxew inizjattivi mmirati.

Webinars tal-ERNs

Fil-kuntest tas-“Sistema ta’ Appoġġ għall-Ġestjoni Klinika tal-COVID-19” imnedija mill-Kummissjoni Ewropea, id-DĠ SANTE organizza serje ta’ webinars biex jappoġġja lit-tobba u lil professjonisti tas-saħħa oħrajn fl-ewwel linja tal-kura tal-pazjenti bil-COVID-19. Abbażi tal-esperjenza bin-Networks Ewropej ta’ Referenza (ERNs), din is-serje ta’ webinars se twassal l-għarfien espert u r-rakkomandazzjonijiet ta’ wħud mill-esperti tal-24 ERN fil-ġestjoni ta’ wħud mill-aktar każijiet kumplessi ta’ pazjenti morda bil-COVID-19 li fl-istess ħin ibatu minn mard jew kundizzjonijiet rari jew kumplessi.

Informazzjoni utli

Links utli