Prejsť na hlavný obsah
Public Health

ERS a COVID-19

V kontexte boja proti pandémii koronavírusu Európska komisia zaviedla systém podpory klinického manažmentu (CMSS) ochorenia COVID-19. Jeho cieľom je podporovať lekárov, zdravotné sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, ktorí sa v súčasnosti zaoberajú prípadmi ochorení COVID-19 v celej EÚ, Spojenom kráľovstve a krajinách EHP. Tento systém umožňuje odborníkom identifikovať kolegov v iných krajinách a centrách a pomôcť im jednoducho s nimi komunikovať.

Prínos zapojenia sa do systému podpory klinického manažmentu (CMSS – Clinical Management Support System)

Na základe skúseností s európskymi referenčnými sieťami (ERS) umožňuje iniciatíva identifikovať kolegov a dostávať pravidelné aktualizácie z databázy vrátane ich mien a kontaktných údajov. Systém pomáha vytvárať rýchle prepojenia medzi zdravotníckymi pracovníkmi a nemocnicami zapojenými do manažmentu ochorenia COVID-19 v celej Európe.

Relevantné informácie súvisiace s ochorením COVID-19 a európskymi referenčnými sieťami sa budú pravidelne distribuovať odberateľom informácií z tejto databázy.

Do systému sa môžete zaregistrovať online na tomto odkaze.

Ako to funguje?

Po registrácii dostanú účastníci kontaktné údaje klinických lekárov.

Osobné údaje zapojených subjektov sa spracúvajú v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Pozri osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Tento systém, ktorý funguje od 23. marca 2020, bol príslušným vnútroštátnym orgánom predstavený počas zasadania Výboru EÚ pre zdravotnú bezpečnosť a výrazne sa propaguje v komunite zdravotníckych pracovníkov.

Rada členských štátov pre európsku referenčnú sieť (ERS) plne podporuje iniciatívu COVID-19 CMSS a zaväzuje sa šíriť o nej informácie a pomáhať pri jej vykonávaní v jednotlivých krajinách.

Projekt sa zameriava výlučne na podporu klinických lekárov v ich každodennej praxi. Jeho cieľom nie je zaoberať sa strategickými, organizačnými, logistickými aspektmi pandémie, ani aspektmi verejného zdravia (epidemiológie alebo dohľadu).

Ako pomáha systém ERS pacientom trpiacim zriedkavými chorobami a ochorením COVID-19?

ERS stoja pred nevídanou výzvou poskytovať pomoc pacientom postihnutým zriedkavými chorobami, ktorí sú tiež nakazení novým koronavírusom, a zabezpečiť, aby sa im poskytovala náležitá starostlivosť a liečba, ktorá zohľadňuje ich osobitnú situáciu. Viaceré ERS zaviedli cielené iniciatívy.

Webináre európskych referenčných sietí

V kontexte systému podpory klinického manažmentu ochorenia COVID-19 zavedeného Európskou komisiou GR SANTE organizovalo sériu webinárov na podporu klinických lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa v prvej línii starajú o pacientov s ochorením COVID-19. Na základe skúseností s európskymi referenčnými sieťami (ERS) sa odborníci z 24 európskych referenčných sietí v rámci tejto série webinárov podelili o svoje odborné znalosti a odporúčania, pokiaľ ide o prístup k niektorým zložitejším prípadom pacientov, ktorí trpia ochorením COVID-19 a zriedkavými alebo komplexnými chorobami.

Užitočné informácie

Užitočné odkazy