Skip to main content
Public Health

Evropske referenčne mreže in COVID-19

Evropska komisija je za boj proti pandemiji koronavirusa vzpostavila „podporni sistem za klinično obravnavo pri COVID-19“ (CMSS). Sistem je namenjen podpori zdravnikom, negovalnemu osebju in drugim zdravstvenim delavcem v bolnišnicah, ki se trenutno ukvarjajo s primeri COVID-19 po vsej EU, v Združenem kraljestvu in državah EGP. Sistem omogoča strokovnjakom, da se povežejo z drugimi strokovnjaki v drugih državah in ustanovah ter lažje komunicirajo med seboj.

Zakaj bi se pridružili podpornemu sistemu za klinično obravnavo pri COVID-19 (CMSS)?

V okviru pobude, ki temelji na izkušnjah z evropskimi referenčnimi mrežami, je mogoče poiskati druge strokovnjake ter prejemati redne posodobitve podatkovne baze, vključno z njihovimi imeni in kontaktnimi podatki. Sistem pomaga pri vzpostavljanju hitrih povezav v Evropi med zdravstvenimi delavci in bolnišnicami, vključenimi v obvladovanje COVID-19.

Relevantne informacije v zvezi s COVID-19 in evropskimi referenčnimi mrežami se bodo redno pošiljale prejemnikom iz podatkovne baze.

Če se želite pridružiti sistemu, se morate registrirati na spletu.

Kako deluje sistem?

Udeleženci bodo po registraciji prejeli kontaktne podatke sodelujočih kliničnih zdravnikov.

Osebni podatki sodelujočih se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Več informacij je v izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Sistem, ki deluje od 23. marca 2020, je bil na Odboru EU za zdravstveno varnost predstavljen pristojnim državnim organom, informacije o njegovi uporabi pa razširjene med skupnostjo zdravstvenih delavcev.

Odbor držav članic za evropske referenčne mreže v celoti podpira pobudo COVID-19 CMSS ter si prizadeva za njeno uveljavljenost in izvajanje v zadevnih državah.

Projekt se osredotoča izključno na podporo kliničnim zdravnikom pri njihovi vsakodnevni praksi. Strateški, organizacijski, logistični in javnozdravstveni (epidemiološka slika ali spremljanje) vidiki pandemije niso vključeni.

Vloga sistema evropskih referenčnih mrež pri bolnikih z redkimi boleznimi in COVID-19

Evropske referenčne mreže se soočajo z izzivi brez primere, da bolnikom z redkimi boleznimi, ki hkrati zbolijo za novim koronavirusom, pomagajo zagotoviti nego in zdravljenje, primerno za njihovo specifično situacijo. Mnoge evropske referenčne mreže so vzpostavile ciljno usmerjene pobude.

Spletni seminarji evropskih referenčnih mrež

GD SANTE je v okviru „podpornega sistema za klinično obravnavo pri COVID-19“, ki ga je vzpostavila Evropska komisija, organiziral niz spletnih seminarjev v podporo kliničnim zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem, ki neposredno ravnajo z bolniki COVID-19. Spletni seminarji so omogočili, da se izkušnje in priporočila nekaterih strokovnjakov iz 24 evropskih referenčnih mrež uporabijo pri obravnavi bolj zapletenih primerov bolnikov s COVID-19, ki imajo hkrati tudi druge redke in zapletene bolezni ali stanja.

Uporabne informacije

Koristne povezave