Gå direkt till innehållet
Public Health

Referensnätverken och covid-19

EU-kommissionen har startat en samarbetsplattform till stöd för den kliniska hanteringen av covid-19. Tanken är att hjälpa läkare, sjuksköterskor och annan personal på sjukhus som har hand om covid-19-patienter i EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Storbritannien. Via plattformen kan de hitta kollegor i andra länder och diskutera fallen med dem och utbyta erfarenheter.

Vad är syftet med plattformen?

Initiativet bygger på erfarenheterna från de europeiska referensnätverken och ska hjälpa vårdpersonal och sjukhus runtom i Europa att samarbeta om den kliniska hanteringen av covid-19-patienter. Alla som anmäler sig får tillgång till en databas med namn och kontaktuppgifter.

Relevant information om covid-19 och de europeiska referensnätverken skickas regelbundet ut till kontakterna i databasen.

Anmäl dig till covid-19-plattformen

Hur fungerar det?

När du har anmält dig får du kontaktuppgifter till andra specialister och sjukhus som deltar.

Behandlingen av personuppgifter uppfyller kraven i förordning (EU) nr 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. Läs gärna våra särskilda regler för skydd av personuppgifter.

Plattformen öppnade den 23 mars 2020. Initiativet presenterades för ländernas myndigheter på ett möte med EU:s hälsoskyddskommitté och det har gjorts en omfattande informationskampanj bland vårdpersonalen.

Referensnätverkens styrelse stöder initiativet och har åtagit sig att sprida information och hjälpa till att genomföra det i de olika länderna.

Syftet med initiativet är att stödja läkarna i deras kliniska arbete och inte att diskutera pandemins övriga aspekter när det gäller strategier, organisation, logistik och folkhälsa.

Hur kan referensnätverken hjälpa patienter med sällsynta sjukdomar och covid-19?

De europeiska referensnätverken står inför en enorm utmaning med att hjälpa patienter med sällsynta sjukdomar som insjuknar i covid-19 så att de får rätt vård och behandling. Flera nätverk har startat egna initiativ.

Webbinarier

Kommissionen har också anordnat en serie webbseminarier där experter från de europeiska referensnätverken redogör för några komplicerade covid-19-fall där patienterna har underliggande sällsynta diagnoser.

Mer information

Länkar