Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Първите 24 европейски референтни мрежи започнаха работа през 2017 г. с участието на повече от 900 високоспециализирани здравни звена от над 300 болници в 26 страни от ЕС.

Инструмент за търсене

Можете да търсите информация за ЕРМ чрез специалния инструмент за търсене. Данните включват наименованията на ЕРМ и клиничните центрове, участващи в мрежата, както и подробности за тях. Можете да търсите информация от различни гледни точки:

  • Кои са членовете на дадена ЕРМ – изберете ЕРМ и ще се покаже списък на нейните членове, както и карта с тяхното местоположение.
  • Кои клинични центрове в дадена държава участват в ЕРМ – изберете държава или напишете нейното наименование и ще се покаже карта с местоположението на клиничните центрове, които са членове на ЕРМ.

Част от сайта е достъпна само за упълномощени потребители и понастоящем се управлява от Европейската комисия.


search1.jpg

Мрежите

Кратка информация за мрежите ще намерите в информационните документи, които са достъпни на 23 езика на ЕС и норвежки.

ERN BONDЕвропейска референтна мрежа по заболявания на костите (информационен документ – уебсайт)http://ernbond.eu/
ERN CRANIOЕвропейска референтна мрежа по черепно-лицеви аномалии и заболявания на ушите, носа и гърлото (УНГ) (информационен документуебсайт)
Endo-ERNЕвропейска референтна мрежа по ендокринни заболявания (информационен документуебсайт)
ERN EpiCAREЕвропейска референтна мрежа по епилепсия (информационен документуебсайт)
ERKNetЕвропейска референтна мрежа по бъбречни заболявания (информационен документуебсайт)
ERN-RNDЕвропейска референтна мрежа по неврологични заболявания (информационен документуебсайт)
ERNICAЕвропейска референтна мрежа по наследствени и генетични аномалии (информационен документуебсайт)
ERN LUNGЕвропейска референтна мрежа по респираторни заболявания (информационен документуебсайт)
ERN SkinЕвропейска референтна мрежа по кожни заболявания(информационен документуебсайт)
ERN EURACANЕвропейска референтна мрежа по ракови заболявания при възрастните (солидни тумори) (информационен документуебсайт)
ERN EuroBloodNetЕвропейска референтна мрежа по хематологични заболявания (информационен документуебсайт)
ERN eUROGENЕвропейска референтна мрежа по урогенитални заболявания и състояния (информационен документуебсайт)
ERN EURO-NMDЕвропейска референтна мрежа по невромускулни заболявания (информационен документуебсайт)
ERN EYEЕвропейска референтна мрежа по очни болести (информационен документуебсайт)
ERN GENTURISЕвропейска референтна мрежа по синдроми на генетична предразположеност към тумори (информационен документуебсайт)
ERN GUARD-HEARTЕвропейска референтна мрежа по сърдечни болести (информационен документуебсайт)
ERN ITHACAЕвропейска референтна мрежа по вродени малформации и редки умствени увреждания (информационен документуебсайт)
MetabERNЕвропейска референтна мрежа по наследствени метаболитни нарушения (информационен документуебсайт)
ERN PaedCanЕвропейска референтна мрежа по ракови заболявания при децата (хематоонкология) (информационен документуебсайт)
ERN RARE-LIVERЕвропейска референтна мрежа по хепатологични заболявания (информационен документуебсайт)
ERN ReCONNETЕвропейска референтна мрежа по заболявания на съединителната тъкан и мускулно-скелетни заболявания (информационен документуебсайт)
ERN RITAЕвропейска референтна мрежа по имунна недостатъчност, автовъзпалителни и автоимунни заболявания (информационен документуебсайт)
ERN TRANSPLANT-CHILDЕвропейска референтна мрежа по трансплантации при децата (информационен документуебсайт)
VASCERNЕвропейска референтна мрежа по редки мултисистемни съдови заболявания (информационен документуебсайт)