Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Europos Sąjungos sveikatos priežiūros sistemų paskirtis – aukštos kokybės ir ekonomiškai efektyvių paslaugų teikimas. Vis dėlto tai itin sunku užtikrinti retų ar mažai paplitusių sudėtingų ligų atveju. Šios ligos turi poveikį kasdieniam maždaug 30 mln. ES piliečių gyvenimui.

Europos referencijos centrų tinklai – tai virtualūs tinklai, kuriuose dalyvauja visos Europos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai. Jų tikslas – paskatinti diskusiją apie sudėtingas arba retas ligas ir susirgimus, kuriems reikalingas labai specializuotas gydymas, žinių ir išteklių koncentracija.

Kaip viskas veikia?

Kad peržiūrėtų paciento diagnozę ir gydymą, Europos referencijos centrų tinklo koordinatoriai, naudodamiesi specialia IT platforma ir telemedicinos priemonėmis, sušaukia virtualias įvairių sričių medicinos specialistų patariamąsias tarybas.

Europos referencijos centrų tinklo ir jo narių atrankos procesas ir kriterijai nustatyti ES teisės aktuose.

  • Daugiau informacijos galima rasti mūsų parengtoje knygelėje.

24 tinklai

Pirmieji Europos referencijos centrų tinklai pradėjo veikti 2017 m. kovo mėn., jų nariais tapo daugiau kaip 900 aukštos specializacijos sveikatos priežiūros padalinių iš daugiau kaip 300 ligoninių 26 ES šalyse. 24 Europos referencijos centrų tinklų veikla susijusi su įvairiais teminiais klausimais, įskaitant kaulų ligas, vaikų sergamumą vėžiu, imunodeficitą.

Teisės aktai

  • Direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas
  • Komisijos deleguotasis sprendimas (priedas), kuriuo nustatomi kriterijai ir sąlygos, kuriuos turi atitikti Europos referencijos centrų tinklai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai
  • Komisijos įgyvendinimo sprendimas (priedas), kuriuo nustatomi Europos referencijos centrų tinklų steigimo ir vertinimo kriterijai
  • 2019 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1269, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/287/ES

Europos referencijos centrų tinklų iniciatyva remiama pagal kelias ES finansavimo programas, tarp jų pagal Sveikatos programą, Europos infrastruktūros tinklų priemonę, programą „Horizontas 2020“.

Koordinavimas

Pagrindinės Europos referencijos centrų tinklų iniciatyvos iniciatorės yra ES šalys. Valstybių narių taryba yra oficiali institucija, atsakinga už tinklų patvirtinimą ir jų veiklos pabaigą bei narystę juose, kaip numatyta Komisijos įgyvendinimo sprendime. Tarybą sudaro visų ES valstybių narių ir EEE šalių atstovai.

Stebėsenos sistema

Valstybių narių taryba priėmė Europos referencijos centrų tinklų stebėsenos sistemos 18 rodiklių. Jie buvo pristatyti 4-ojoje Europos referencijos centrų tinklų konferencijoje. Kai kurioms iš jų reikėjo pateikti atnaujintą informaciją su paaiškinimais.

Tai padės sukurti kokybės gerinimo sistemą, apibrėžti atitinkamus Europos referencijos centrų tinklų rezultatus, nustatyti sėkmingas sritis ir galimas problemas bei parodyti pridėtinę Europos referencijos centrų tinklų vertę.

Komunikacijos medžiaga