Skip to main content
Public Health

Veselības aprūpes sistēmas Eiropas Savienībā cenšas nodrošināt kvalitatīvu un izmaksu ziņā efektīvu veselības aprūpi. Tomēr tas nemaz nav vienkārši retu un kompleksu slimību gadījumā, kuras ietekmē aptuveni 30 miljonu ES iedzīvotāju ikdienu.

Eiropas references tīkli (ERN) ir virtuāli tīkli, kuros sadarbojas veselības aprūpes sniedzēji no visas Eiropas. Tie sekmē diskusiju par kompleksām un retām slimībām, kuru gadījumā ir nepieciešama ļoti specializēta ārstēšana un resursu un zināšanu koncentrēšana.

Kā tas notiek?

Lai pārskatītu pacienta diagnozi un ārstēšanu, ERT koordinatori, izmantojot īpašu IT platformu un telemedicīnas rīkus, sasauc dažādās disciplīnās specializējušos ārstu virtuālas padomes.

ERT izveides un dalībnieku atlases process un kritēriji ir noteikti ES tiesību aktos.

  • Lai uzzinātu vairāk, ielūkojieties mūsu brošūrā.

24 tīkli

2017. gada martā darbu sāka pirmie ERT, kuros piedalās vairāk nekā 900 ļoti specializētu veselības aprūpes nodaļu vairāk nekā 300 slimnīcās 26 dalībvalstīs. Ir 24 tīkli dažādām jomām, piemēram, kaulu slimībām, bērnu vēzim un imūndeficītam.

Tiesību akti

ERT iniciatīva saņem atbalstu no vairākām ES finansēšanas programmām, piemēram, no Veselības programmas, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta un programmas “Apvārsnis 2020”.

Koordinācija

ERN iniciatīvu vada galvenokārt ES valstis. Dalībvalstu padome ir oficiālā struktūra, kuras pārziņā saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu ir sadarbības tīklu un dalības apstiprināšana un izbeigšana. Padomes sastāvā ir visu ES dalībvalstu un EEZ valstu pārstāvji.

Uzraudzības sistēma

Dalībvalstu padome ir pieņēmusi ERT uzraudzības sistēmā izmantojamus 18 rādītājus, kurus tā prezentēja Ceturtajā ERT konferencē. Dažiem no tiem bija vajadzīgsatjauninājums (ar paskaidrojumiem).

Šāds mehānisms palīdzēs izveidot kvalitātes uzlabošanas sistēmu, noteikt atbilstošus ERT rezultātus un apzināt veiksmīgākās jomas un potenciālos klupšanas akmeņus, kā arī apliecināt ERT pievienoto vērtību.

Informatīvie materiāli