Направо към основното съдържание
Public Health

Пилотни мрежи в областта на редките болести : тези пилотни проекти са финансирани по програмата за обществено здраве преди установяването на правната рамка на Директивата за трансграничното здравно обслужване.

Проектите за европейските референтни мрежи по-долу са създадени в рамките на Директивата за трансграничното здравно обслужване и са получили финансиране от ЕС по линия на здравната програма като средство за изпълнение на здравната стратегия на ЕС .

От 2005 г. Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите се занимава с поканите за предложения за проекти и отпускането на безвъзмездни средства, организира конференции и поддържа връзки с бенефициентите на средства по здравната програма.