Skip to main content
Public Health

Sítě pro léčbu vzácných onemocnění : Jedná se o pilotní projekty financované z programu EU pro veřejné zdraví, které byly spuštěny ještě před přijetím směrnice o přeshraniční zdravotní péči.

V rámci této směrnice se realizují také níže uvedené projekty týkající se evropských referenčních sítí, které získaly finanční prostředky ze zdravotního programu EU a jsou součástí realizace evropské strategie v oblasti zdraví .

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele zveřejňuje od roku 2005 výzvy k předkládání návrhů na projekty, vypisuje granty, pořádá konference a buduje vztahy se subjekty, které těchto prostředků využívají.