Skip to main content
Public Health

Experimentele netwerken voor zeldzame ziektes : dit zijn proefprojecten die vóór de invoering van de richtlijn Grensoverschrijdende gezondheidszorg door het volksgezondheidsprogramma werden gefinancierd.

Onderstaande Europese Referentienetwerken, opgericht op basis van de richtlijn Grensoverschrijdende gezondheidszorg, kregen via het volksgezondheidsprogramma financiële steun van de EU voor de uitvoering van EU-gezondheidsstrategie .

Sinds 2005 beheert het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten de subsidies en de oproepen voor het indienen van projectvoorstellen. Het organiseert ook conferenties en onderhoudt de contacten met de gesubsidieerde organisaties.