Skip to main content
Public Health

Pilotné siete pre zriedkavé choroby : pred tým, ako sa stanovil právny rámec smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, boli tieto pilotné projekty financované z programu v oblasti zdravia.

Projekty týkajúce sa európskych referenčných sietí boli vypracované v rámci smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a financované z programu v oblasti zdravia , aby prispeli k vykonávaniu stratégie EÚ v oblasti zdravia .

Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov od roku 2005 vyhlasuje výzvy na predkladanie návrhov na projekty a granty, organizuje konferencie a zodpovedá za vzťahy s príjemcami finančnej pomoci z programu v oblasti zdravia.