Gå direkt till innehållet
Public Health

Pilotnätverk för sällsynta sjukdomar : De här pilotprojekten finansierades av folkhälsoprogrammet innan reglerna i direktivet om patienträttigheter vid utlandsvård infördes.

Projekten om de europeiska referensnätverken nedan drivs inom ramen för direktivet om patienträttigheter och har fått EU-bidrag från folkhälsoprogrammet . Projekten ska bidra till att genomföra EU:s folkhälsostrategi .

Sedan 2005 sköter genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor ansökningsomgångarna för projekten, förvaltar bidragen, anordnar konferenser och sköter kontakterna med dem som har fått bidrag.