Skip to main content
Public Health

Έργο των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς (ΕΔΑ)

Στο πλαίσιο της διάγνωσης και της περίθαλψης ασθενών, τα μέλη ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς διαβουλεύονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώσεις με άλλα μέλη του δικτύου τους. Οι συντονιστές και άλλα στελέχη των δικτύων πραγματοποιούν «εικονικές» συνεδριάσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, μέσω μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εργαλείων τηλεϊατρικής.

Περίθαλψη ασθενών που πάσχουν από σπάνια ή πολύπλοκα νοσήματα

Μεμονωμένοι ασθενείς δεν έχουν άμεση πρόσβαση στα ΕΔΑ. Ωστόσο, με τη συγκατάθεση του ασθενούς και ανάλογα με τους κανόνες του εθνικού συστήματος υγείας, ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να διαβιβάσει τα στοιχεία του ασθενούς στο σχετικό μέλος του ΕΔΑ στη χώρα του.

scope.jpg

Συνεργασία πέρα από τη διάγνωση και τη θεραπεία

  • Εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών, παροχή κατάρτισης και ανταλλαγή πληροφοριών
  • Διευκόλυνση της διενέργειας κλινικών μελετών μεγάλης εμβέλειας για την καλύτερη κατανόηση των νοσημάτων
  • Ανάπτυξη νέων φαρμάκων και ιατρικών συσκευών, χάρη στη συγκέντρωση δεδομένων για τους ασθενείς
  • Ανάπτυξη νέων μοντέλων περίθαλψης, καθώς και λύσεων και εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας.

Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς (ΕΔΑ)

Το 2016 Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς. Περαιτέρω προσκλήσεις για την προσχώρηση νέων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης στα υφιστάμενα δίκτυα, καθώς και για τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς (ΕΔΑ) θα ακολουθήσουν τα επόμενα έτη.

Για να αναγνωριστεί ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να πληροί τους ακόλουθους όρους:

  • να διαθέτει τουλάχιστον 10 παρόχους υγειονομικής περίθαλψης (μέλη του δικτύου) από τουλάχιστον 8 διαφορετικές χώρες της ΕΕ
  • κάθε πάροχος υγειονομικής περίθαλψης (μέλος του δικτύου) πρέπει να εγκρίνεται από την αντίστοιχη χώρα της ΕΕ
  • όλα τα μέλη του δικτύου πρέπει να έχουν ως κοινό στοιχείο την εμπειρογνωσία σε έναν συγκεκριμένο τομέα, καθώς και σε συγκεκριμένες θεραπείες, ασθένειες ή παθήσεις
  • να υποβληθεί πρόταση για τη δημιουργία ενός δικτύου (μόλις δημοσιευτεί η πρόσκληση για ΕΔΑ)
  • να πληρούνται τα κριτήρια για τα δίκτυα και τα μέλη τους, όπως ορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ΕΔΑ
  • να λάβει έγκριση από το συμβούλιο εκπροσώπων των κρατών μελών βάσει ανεξάρτητης τεχνικής αξιολόγησης της πρότασης.

Σχετικές πληροφορίες