Põhisisu juurde
Public Health

Euroopa tugivõrgustike töökorraldus

Patsiendi diagnoosi ja ravi läbivaatamisel konsulteerivad tugivõrgustiku liikmed oma võrgustiku teiste liikmetega ning vahetavad nendega teavet ja teadmisi. Koordinaatorid ja muud võrgustike juhid kutsuvad kokku eriarstide multidistsiplinaarseid virtuaalseid nõuandekogusid, kasutades selleks otstarbeks loodud IT-platvormi ja telemeditsiini vahendeid.

Harvik- või komplekshaigusi põdevate patsientide ravi

Patsiendid ei saa ise vahetult Euroopa tugivõrgustike poole pöörduda. Patsiendi nõusolekul ja kooskõlas riikliku tervishoiusüsteemi eeskirjadega võib patsiendi tervishoiuteenuse osutaja aga suunata tema haigusloo läbivaatamiseks patsiendi elukohariigis tegutsevale Euroopa tugivõrgustiku liikmele.

scope.jpg

Muud koostöövormid peale diagnoosimise ja ravi

  • Suuniste koostamine, koolitus, teadmiste jagamine;
  • suurte kliiniliste uuringute hõlbustamine, et haigusi paremini tundma õppida;
  • uute ravimite ja meditsiiniseadmete väljatöötamine patsiendiandmetele tuginedes;
  • uute ravimudelite, e-tervise lahenduste ja vahendite väljatöötamine.

Euroopa tugivõrgustiku rajamine

Euroopa Komisjon korraldas esimese avaliku hanke Euroopa tugivõrgustike rajamiseks 2016. aastal. Osalemiskutsed olemasolevate võrgustikega liituda soovivatele tervishoiuteenuste osutajatele, samuti uute Euroopa tugivõrgustike rajamise hanked avaldatakse lähiaastatel.

Loodav tugivõrgustik peab Euroopa Komisjonilt heakskiidu saamiseks vastama järgmistele tingimustele:

  • selles peab osalema vähemalt kümme tervishoiuteenuste osutajat (võrgustiku liiget) vähemalt kaheksast eri ELi riigist;
  • iga tervishoiuteenuste osutaja (võrgustiku liige) peab olema oma liikmesriigis kinnitatud;
  • kõikidel võrgustiku liikmetel peavad olema eksperditeadmised konkreetse meditsiinivaldkonna, ravi, haiguse või tervisliku seisundi kohta;
  • esitatud peab olema võrgustiku rajamise ettepanek (pärast hanketeate avaldamist);
  • võrgustik ja selle liikmed peavad vastama tugivõrgustikke käsitlevas komisjoni delegeeritud otsuses sätestatud tingimustele;
  • liikmesriikide nõukogu peab uue liikme sõltumatu tehnilise hindamise alusel heaks kiitma.

Lisateave