Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Djelovanje ERN-a

Pri razmatranju dijagnoze i liječenja pacijenta članovi mreže savjetuju se s drugim članovima mreže, razmjenjuju s njima informacije i dijele znanje. S pomoću posebne računalne platforme i alata telemedicine koordinatori i drugi voditelji mreža sazivaju „virtualne” konzilije liječnika specijalista raznih disciplina.

Liječenje pacijenata s rijetkim ili složenim bolestima

Europske referentne mreže nisu izravno dostupne pojedinačnim pacijentima. Međutim, uz pristanak pacijenta i u skladu s pravilima njegova nacionalnog zdravstvenog sustava pružatelj zdravstvene skrbi može proslijediti informacije o pacijentu relevantnom članu europske referentne mreže u toj zemlji.

scope.jpg

Suradnja izvan okvira dijagnoze i liječenja

  • Izrada smjernica, osposobljavanje radi dijeljenja znanja
  • Promocija opsežnih kliničkih studija radi boljeg razumijevanja bolesti
  • Razvoj novih lijekova i medicinskih uređaja prikupljanjem podataka o pacijentima
  • Razvoj novih modela zdravstvene skrbi te rješenja i alata povezanih s e-zdravljem

Osnivanje europske referentne mreže (ERN)

Europska komisija objavila je 2016. prvi poziv na podnošenje prijedloga za razvoj europskih referentnih mreža. U narednim godinama uslijedit će daljnji pozivi novim pružateljima zdravstvene skrbi da se pridruže postojećim mrežama, kao i pozivi na osnivanje novih europskih referentnih mreža.

Europska komisija priznaje ERN koji ispunjava sljedeće zahtjeve:

  • mora imati najmanje 10 pružatelja zdravstvene skrbi (članova mreže) iz najmanje 8 različitih država članica EU-a
  • svakog pružatelja zdravstvene skrbi (člana mreže) mora potvrditi njegova država članica EU-a
  • svi članovi mreže moraju raspolagati stručnim znanjem u pogledu određenog područja, liječenja bolesti ili stanja
  • podnio je prijedlog za osnivanje mreže (nakon objave poziva za osnivanje ERN-a)
  • ispunjava kriterije za mreže i članove mreže kako je utvrđeno u Delegiranoj odluci Komisije o europskim referentnim mrežama
  • odobrenje za članstvo izdao je Odbor država članica na temelju neovisne tehničke ocjene prijedloga.

Povezane informacije