Skip to main content
Public Health

Lai saņemtu padomu par pacienta diagnozi un ārstēšanu, ERT dalībnieki apmainās ar informāciju un dalās zināšanās ar citiem sava tīkla dalībniekiem. Koordinatori un citi tīkla vadītāji sasauc dažādu medicīnas speciālistu virtuālas konsultatīvās grupas, izmantojot īpašu IT platformu un telemedicīnas rīkus.

Ar retām vai sarežģītām slimībām slimojošu pacientu ārstēšana

ERT nav tieši pieejami individuāliem pacientiem. Tomēr ar pacienta piekrišanu un saskaņā ar valsts veselības aprūpes sistēmas noteikumiem veselības aprūpes sniedzējs var pārsūtīt informāciju par pacientu savas valsts kompetentajam ERT dalībniekam.

scope.jpg

Sadarbība ārpus diagnosticēšanas un ārstēšanas

  • Pamatnostādņu izstrāde, apmācība, zināšanu apmaiņa
  • Lielu klīnisko pētījumu sekmēšana, lai uzlabotu slimību izpratni
  • Jaunu zāļu un medicīnas iekārtu izstrāde, apkopojot datus par pacientiem
  • Jaunu veselības aprūpes modeļu, e-veselības risinājumu un rīku izstrāde

ERT izveide

Komisija organizēja pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus references tīklu izveidei 2016. gadā. Nākamajos gados tiks izziņoti vēl citi uzaicinājumi pievienoties esošajiem Eiropas tīkliem un veidot jaunus.

Lai Komisija varētu atzīt Eiropas references tīklu, tam ir jāatbilst šādām prasībām:

  • tajā ir jābūt vismaz 10 veselības aprūpes sniedzējiem (tīkla dalībniekiem) no vismaz 8 ES valstīm;
  • katram veselības aprūpes sniedzējam, kas ir tīkla dalībnieks, ir jābūt attiecīgās ES valsts apstiprinātam;
  • visiem tīkla dalībniekiem jābūt ar eksperta pieredzi un zinātību kādā jomā vai attiecībā uz kāda veida ārstēšanu, slimībām vai veselības stāvokļiem;
  • ir jāiesniedz priekšlikums par tīkla izveidi (pēc tam, kad ir publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par ERT);
  • ir jābūt izpildītiem tīkla izveides un tā dalībnieku atlases kritērijiem, kā tas paredzēts Komisijas deleģētajā lēmumā par Eiropas references tīkliem;
  • ir jāpanāk, ka dalībvalstu padome, pamatojoties uz tehnisko novērtējumu, apstiprina ierosināto tīklu un dalībniekus.

Papildu informācija