Direct la conținutul principal
Public Health

Activitatea rețelelor europene de referință

Pentru a reevalua diagnosticul și tratamentul unui pacient, membrii unei RER se consultă și schimbă informații și cunoștințe cu alți membri ai rețelei. Coordonatorii și alți lideri ai rețelelor convoacă grupuri consultative „virtuale” formate din medici specializați în diferite domenii, utilizând o platformă IT dedicată și instrumente de telemedicină.

Tratamentul pacienților cu boli rare sau complexe

Pacientul nu poate contacta direct rețelele europene de referință (RER). În schimb, furnizorul său de servicii medicale poate (dacă are consimțământul pacientului și dacă respectă pe deplin normele valabile în sistemul național de sănătate) să transmită dosarul acestuia către membrul RER relevant din țara sa.

scope.jpg

Dincolo de colaborarea privind tratamente, rețelele:

  • Dezvoltă orientări, oferă cursuri și fac schimb de cunoștințe
  • Facilitează studiile clinice de amploare, pentru o mai bună înțelegere a bolilor
  • Contribuie la dezvoltarea de noi medicamente și dispozitive medicale, prin colectarea unui număr important de date privind pacienții
  • Dezvoltă noi modele de îngrijire, precum și soluții și instrumente de e-sănătate.

Înființarea unei rețele europene de referință

Comisia Europeană a lansat prima cerere de propuneri pentru dezvoltarea de rețele RER în 2016. În anii următori, va lansa apeluri prin care noi furnizori de asistență medicală se vor putea alătura rețelelor existente, precum și cereri de propuneri pentru înființarea de noi RER.

Pentru a fi recunoscută de către Comisia Europeană, o rețea europeană de referință trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  • Să includă cel puțin 10 furnizori de asistență medicală (membri), stabiliți în cel puțin 8 state membre diferite
  • Fiecare furnizor de asistență medicală (membru al rețelei) trebuie să fie validat de către statul de proveniență
  • Toți membrii rețelei trebuie să aibă cunoștințe de specialitate comune pentru anumite domenii, tratamente, boli sau afecțiuni.
  • Să prezinte o propunere de rețea (după lansarea cererii de propuneri pentru înființarea unei rețele europene de referință)
  • Să corespundă criteriilor aplicate rețelelor și membrilor acestora, după cum prevede Decizia delegată a Comisiei cu privire la rețelele europene de referință
  • Să fie recunoscută ca membru de către Comitetul statelor membre, pe baza evaluării tehnice independente a propunerii.

Informații conexe