Skip to main content
Public Health

Delovanje evropskih referenčnih mrež

Za ponovni pregled diagnoze pacienta in izbiro ustreznega zdravljenja se člani mreže posvetujejo ter izmenjajo informacije in znanje z drugimi člani mreže. Koordinatorji in drugi predstavniki evropskih referenčnih mrež lahko z uporabo namenske informacijske platforme in telemedicinskih orodij skličejo virtualni svetovalni odbor zdravnikov specialistov z različnih področij.

Zdravljenje bolnikov z redkimi in kompleksnimi boleznimi

Posamezniki nimajo neposrednega dostopa do evropskih referenčnih mrež. Vendar lahko pacientove podatke z njegovim soglasjem in v skladu s pravili nacionalnih zdravstvenih sistemov zadevni izvajalec zdravstvenih storitev pošlje ustreznemu članu evropske referenčne mreže v državi.

scope.jpg

Sodelovanje, diagnosticiranje in zdravljenje

  • priprava smernic, usposabljanje za izmenjavo znanja
  • spodbujanje obsežnih kliničnih študij za izboljšanje razumevanja bolezni
  • razvoj novih zdravil in medicinskih pripomočkov z zbiranjem različnih podatkov o pacientih
  • razvoj novih modelov oskrbe, orodij e-zdravja in zdravstvenih rešitev

Ustanovitev evropske referenčne mreže

Evropka komisija je leta 2016 pripravila prvi razpis za zbiranje predlogov v zvezi z vzpostavitvijo evropskih referenčnih mrež. V naslednjih letih bo objavila nove razpise za izvajalce zdravstvenih storitev, ki se želijo pridružiti obstoječim mrežam, in razpise za ustanovitev novih mrež.

Evropska komisija prizna referenčno mrežo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • povezovati mora najmanj 10 izvajalcev zdravstvenih storitev (članov mreže) iz vsaj 8 različnih držav članic EU
  • vsakega izvajalca zdravstvenih storitev (člana mreže) mora odobriti njegova država članica
  • vsi člani mreže morajo strokovno obvladovati določeno področje, določeno zdravljenje, določene bolezni in obolenja
  • mreža mora oddati predlog za ustanovitev (po objavi razpisa za vzpostavitev mreže)
  • mreža in člani morajo izpolnjevati merila, določena z delegiranim sklepom Komisije o evropskih referenčnih mrežah
  • predlagano članstvo mreže mora odobriti odbor držav članic na podlagi neodvisne strokovne ocene predloga

Povezane informacije