Skip to main content
Public Health

Paneelin jäsenet kokoontuvat säännöllisesti täysistuntoihin, ja kunkin lausunnon laatimista varten perustetulla työryhmällä on omat kokouksensa. Julkisia kuulemisia järjestetään ennen lausunnon viimeistelyvaihetta, jotta sidosryhmillä on tilaisuus ilmaista näkemyksensä lausuntoluonnoksesta. Paneelin työstä voidaan tiedottaa myös konferenssien tai työpajojen kautta ja samalla tehdä tunnetuksi näyttöön perustuvaa päätöksentekoa, jossa hyödynnetään sekä maakohtaista että vertailevaa terveystietoa.

Täysistunnot

Asiantuntijapaneelin jäsenet kokoontuvat säännöllisesti täysistuntoon 4–5 kertaa vuodessa.

Työryhmät

Kun asiantuntijapaneeli on saanut komissiolta toimeksiannon lausunnon laatimisesta, se perustaa työryhmän jäsenistään, joilla on tehtävän edellyttämää asiantuntemusta. Jos työryhmään tarvitaan lisäasiantuntemusta tai -tukea, sen työskentelyyn voi osallistua ulkopuolisia asiantuntijoita.

Julkiset kuulemiset

Euroopan komissio järjestää julkisia kuulemisia, jotta kaikilla sidosryhmillä on mahdollisuus ilmaista kantansa ja kommentoida asiantuntijapaneelin lausuntoa luonnosvaiheessa. Tällä halutaan varmistaa toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys sidosryhmien suuntaan ja varmistaa paneelin lausuntojen korkealaatuisuus.

Konferenssit/työpajat

Paneelin työstä voidaan tiedottaa myös konferenssien tai työpajojen kautta ja samalla tehdä tunnetuksi näyttöön perustuvaa päätöksentekoa, jossa hyödynnetään sekä maakohtaista että vertailevaa terveystietoa.