Skip to main content
Public Health

De leden van het deskundigenpanel wonen regelmatig de plenaire vergaderingen en de vergaderingen van de redactiegroepen bij met het oog op het opstellen van specifieke adviezen. Voordat een advies wordt vastgesteld, vindt er een openbare hoorzitting plaats om belanghebbenden de kans te geven hun mening over het ontwerpadvies kenbaar te maken. Om aandacht te vragen voor het werk van het deskundigenpanel en om de mensen bewuster te maken van empirisch onderbouwde beleidsontwikkeling op basis van landspecifieke en grensoverschrijdende kennis over gezondheid, wordt er af toe een conferentie of workshop georganiseerd.

Plenaire vergaderingen

Het deskundigenpanel houdt vier of vijf keer per jaar een plenaire vergadering.

Redactie- en werkgroepen

Wanneer het panel een mandaat van de Commissie krijgt om een advies op te stellen, stelt het een redactie- of werkgroep samen van leden die over de vereiste expertise beschikken. Als er aanvullende, specifieke expertise of ondersteuning nodig is, kan er een beroep worden gedaan op externe deskundigen.

Openbare hoorzittingen

Omwille van de transparantie en openheid houdt de Commissie openbare hoorzittingen waarop belanghebbenden hun standpunt kenbaar kunnen maken en op het ontwerpadvies kunnen reageren voordat het deskundigenpanel zijn advies vaststelt. Dit garandeert de hoogste kwaliteit van elk advies.

Conferenties en workshops

Om aandacht te vragen voor het werk van het deskundigenpanel en om de mensen bewuster te maken van empirisch onderbouwde beleidsontwikkeling op basis van landspecifieke en grensoverschrijdende kennis over gezondheid, worden er af toe conferenties of workshops georganiseerd.