Skip to main content
Public Health

Člani skupine strokovnjakov se redno sestajajo na plenarnih sestankih in sestankih redakcijskih skupin, ustanovljenih za pripravo posameznih mnenj. Javna posvetovanja potekajo pred dokončno pripravo mnenja, da se deležnikom omogoči izmenjava idej o osnutku mnenja. Priprava konferenc/delavnic je namenjena spodbujanju dela skupine in osveščanju javnosti o oblikovanju politik na podlagi dejstev v zvezi z znanjem za posamezne države in med državami na področju zdravja.

Plenarni sestanki

Člani skupine strokovnjakov se redno sestajajo na plenarnih sestankih, ki jih pripravijo 4–5 krat letno.

Redakcijske/delovne skupine

Potem ko Komisija skupini strokovnjakov podeli mandat za pripravo mnenja, skupina ustanovi redakcijsko/delovno skupino, ki jo sestavljajo člani skupine z zahtevanim strokovnim znanjem. Če je potrebno dodatno posebno strokovno znanje/podpora, se lahko v delo skupine vključijo zunanji strokovnjaki.

Javna posvetovanja

Komisija v skladu z načeli preglednosti in odprtosti pri sodelovanju z deležniki organizira javna posvetovanja, v okviru katerih deležnikom omogoči, da pred dokončnim oblikovanjem mnenja predložijo svoje pomisleke in pripombe v zvezi z osnutkom. S tem se zagotovi najvišja kakovost mnenj, ki jih sprejme skupina.

Konference/delavnice

Priprava konferenc/delavnic je namenjena spodbujanju dela skupine in osveščanju javnosti o oblikovanju politik na podlagi dejstev v zvezi z znanjem za posamezne države in med državami na področju zdravja.