Skip to main content
Public Health

Panelets udtalelser

Ekspertpanelets vigtigste opgave er at give Kommissionen evidensbaseret og uafhængig rådgivning i form af udtalelser som svar på spørgsmål vedrørende sundhed, som Kommissionen stiller det.

Panelets mandater

Mandater, som er anmodninger om en udtalelse, fremlægges af Kommissionen og består af en begrundelse, en række specifikke spørgsmål til panelet og et frist for færdiggørelsen af udtalelsen.

Panelets udtalelser

I udtalelserne præsenteres de synspunkter, som de uafhængige forskere, der er medlemmer af ekspertpanelet, har givet udtryk for. De afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning.

Udtalelserne bruger GD SANTE til at understøtte samarbejde om politikker, til at give input til den politiske beslutningsproces på nationalt plan og til at fremme samarbejdet på EU-plan om bedre information, ekspertise og udveksling af god praksis

Faktablade

Faktabladene ledsager udtalelserne og opsummerer kort de vigtigste budskaber og resultater.