Skip to main content
Public Health

Eksperdirühma peamine ülesanne on anda komisjonile usaldusväärset ja sõltumatut nõu arvamuste vormis, et vastata komisjoni esitatud tervishoidu käsitlevatele küsimustele.

Taotlused

Komisjon taotleb eksperdirühmalt arvamuse koostamist. Taotlus sisaldab taustteavet/põhjendust, konkreetseid küsimusi eksperdirühmale ja ajakava.

Arvamused

Eksperdirühma arvamustes esitatakse sõltumatute teadlaste (kes on eksperdirühma liikmed) seisukohad. Need ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni seisukohti.

Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat kasutab neid arvamusi selleks, et toetada poliitikakoostööd, anda riiklikuks poliitikakujundamiseks vajalikku teavet, soodustada ELi tasandi koostööd teabe, eksperditeadmiste ja parimate tavade vahetamise parandamisel.

Teabelehed

Arvamustele lisatakse teabelehed, milles võetakse lühidalt kokku arvamuste põhisõnumid ja järeldused.