Skip to main content
Public Health

Asiantuntijapaneelin keskeisenä tehtävänä on toimia Euroopan komission luotettavana ja riippumattomana neuvonantajana, joka laatii komission pyynnöstä lausuntoja terveyteen liittyvistä aiheista.

Toimeksiannot

Euroopan komissio toimittaa paneelille toimeksiannot lausuntojen antamisesta. Toimeksiannosta käyvät ilmi myös sen tausta ja perustelut, kysymykset, joita paneelin halutaan käsittelevän, sekä aikataulu lausunnon toimittamiselle.

Lausunnot

Asiantuntijapaneelin lausunnot edustavat sen jäseninä toimivien riippumattomien tutkijoiden näkemyksiä. Ne eivät välttämättä vastaa Euroopan komission näkemyksiä.

Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto käyttää lausuntoja toimintapolitiikkansa tukena, tiedottaa niistä kansallisen tason päätöksentekijöille sekä kehittää niiden avulla EU-tason yhteistyötä tiedonvaihdon, asiantuntemuksen ja hyvien toimintatapojen edistämiseksi.

Tietokoosteet

Lausuntoon liittyy myös tietokooste, jossa lausunnon keskeiset havainnot ja päätelmät esitetään tiivistetysti.