Skip to main content
Public Health

Pagrindinė ekspertų grupės užduotis – teikti Komisija patikimas ir nepriklausomas konsultacijas nuomonių forma atsakant į Komisijos pateiktus klausimus (įgaliojimus) sveikatos srities klausimais.

Įgaliojimai

Įgaliojimus parengti nuomonę teikia Komisija ir juos sudaro bendra informacija ir (arba) pagrindimas, konkretūs klausimai ekspertų grupei ir terminas nuomonei parengti.

Nuomonės

Ekspertų grupės nuomonėse pateikiamos nepriklausomų mokslininkų, kurie yra ekspertų grupės nariai, pozicijos. Jos nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.

SANTE GD nuomonėmis naudojasi remdamas bendradarbiavimą politikos srityje, teikdamas informaciją politikos formuotojams nacionaliniu lygmeniu, skatindamas ES lygmens bendradarbiavimą siekiant pagerinti informaciją, ekspertines žinias ir keitimąsi geriausia patirtimi.

  • Nuomonių nuo ekspertų grupės veiklos pradžios 2013 m. sąrašas

Informacijos suvestinės

Informacijos suvestinės pridedamos prie nuomonių; jose trumpai apibendrinamos pagrindinės jų idėjos ir išvados.