Skip to main content
Public Health

Ekspertu grupas pamatuzdevums ir sniegt Komisijai pamatotus un neatkarīgus padomus atzinumu veidā, atbildot uz Komisijas jautājumiem (pilnvarojumiem) ar veselību saistītos jautājumos.

Pilnvarojumi

Pilnvarojumus sniegt atzinumu iesniedz Komisija, un tie ietver vispārīgu informāciju / pamatojumu, konkrētus jautājumus ekspertu grupai un atzinuma galīgās redakcijas izstrādes grafiku.

Atzinumi

Ekspertu grupas atzinumi atspoguļo neatkarīgo zinātnieku — ekspertu grupas locekļu — viedokļus. Tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

SANTE ĢD atzinumus izmanto, lai atbalstītu politisko sadarbību, informētu politikas veidotājus valstu līmenī, veicinātu ES līmeņa sadarbību attiecībā uz informācijas, zināšanu un paraugprakses apmaiņas uzlabošanu.

Faktu lapas

Atzinumiem tiek pievienotas faktu lapas, kurās īsi apkopoti galvenie vēstījumi un konstatējumi.