Skip to main content
Public Health

L-element ewlieni tal-missjoni tal-Bord ta’ Esperti hu li jipprovdi lill-Kummissjoni b’pariri sodi u indipendenti fil-forma ta’ opinjonijiet b’rispons għal mistoqsijiet (mandati) sottomessi mill-Kummissjoni dwar kwistjonijiet relatati mas-saħħa.

Mandati

Mandati li jitolbu opinjoni jiġu ppreżentati mill-Kummissjoni u jikkonsistu fi sfond/raġunijiet, il-mistoqsijiet speċifiċi lill-Bord u l-għażla taż-żmien għall-finalizzazzjoni tal-opinjoni.

Opinjonijiet

L-opinjonijiet tal-Bord ta’ Esperti jippreżentaw il-fehmiet tax-xjentisti indipendenti li huma membri tal-Bord ta’ Esperti. Mhux neċessarjament jirriflettu l-fehmiet tal-Kummissjoni Ewropea.

L-opinjonijiet huma użati mid-DĠ SANTE biex jappoġġjaw il-kooperazzjoni politika, biex jinfurmaw it-tfassil tal-politika fil-livell nazzjonali, biex irawmu l-kooperazzjoni fil-livell tal-UE sabiex itejbu l-informazzjoni, l-għarfien espert u l-iskambju tal-aħjar prattiki.

Skedi informattivi

L-iskedi informattivi jakkumpanjaw l-opinjonijiet u jiġbru fil-qosor il-messaġġi u s-sejbiet ewlenin tagħhom.