Skip to main content
Public Health

Główne zadanie grupy ekspertów polega na dostarczaniu Komisji rzetelnych i niezależnych opinii wydawanych w odpowiedzi na zapytania (upoważnienia) Komisji dotyczące kwestii związanych ze zdrowiem.

Upoważnienia

Upoważnienie do wydania opinii wydaje Komisja Europejska. Upoważnienie zawiera ogólne informacje/uzasadnienie i szczegółowe pytania do grupy ekspertów. Określa się w nim także czas na przygotowanie ostatecznej opinii.

Opinie

Opinie grupy ekspertów odzwierciedlają poglądy niezależnych naukowców wchodzących w skład grupy ekspertów. Niekonieczne reprezentują one poglądy Komisji Europejskiej.

DG SANTE wykorzystuje te opinie, aby wspierać współpracę w dziedzinie polityki, oddziaływać na politykę na poziomie krajowym, a także zachęcać do współpracy na poziomie UE, która przyczyniałaby się do lepszej wymiany informacji, wiedzy fachowej i najlepszych praktyk.

  • Lista opinii wydanych przez grupę ekspertów od rozpoczęcia działalności w 2013 r.

Zestawienia informacji

Opiniom towarzyszą zestawienia informacji z podsumowaniem najważniejszych zagadnień i ustaleń.