Skip to main content
Public Health

Principalul element al misiunii grupului de experți este de a oferi Comisiei consultanță robustă și independentă sub formă de avize, ca răspuns la întrebările (mandatele) trimise de Comisie cu privire la diferite aspecte legate de sănătate.

Mandate

Atunci când Comisia solicită avizul grupului de experți, îi trimite un mandat care prezintă contextul/motivele, întrebările specifice și calendarul de finalizare a avizului.

Avize

Avizele grupului de experți prezintă punctele de vedere ale oamenilor de știință independenți care sunt membri ai grupului respectiv. Acestea nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Comisiei Europene.

DG SANTE utilizează avizele pentru a elabora politici, pentru a oferi autorităților informații necesare dezvoltării politicilor naționale și pentru a promova cooperarea la nivelul UE, având ca obiectiv îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, a expertizei și schimbului de bune practici.

  • Lista avizelor emise din 2013 (anul în care și-a început activitatea acest grup) și până acum.

Fișe informative

Avizele sunt însoțite de fișe informative care le rezumă mesajele și constatările.