Skip to main content
Public Health

Glavna naloga skupine strokovnjakov je Komisiji zagotavljati relevantne in neodvisne nasvete v obliki mnenj na vprašanja (pooblastila), ki jih v zvezi s področjem zdravja naslavlja Komisija.

Pooblastila

Pooblastila za pripravo mnenj predloži Komisija in vsebujejo ozadje/utemeljitev, specifična vprašanja skupini strokovnjakov in časovni okvir za pripravo dokončnega mnenja.

Mnenja

Mnenja skupine strokovnjakov so mnenja neodvisnih znanstvenikov, ki so člani skupine strokovnjakov. Ne odražajo nujno stališč Evropske komisije.

GD SANTE uporablja mnenja za podporo sodelovanju na področju politik, zagotavljanje informacij pri oblikovanju politik na nacionalni ravni, spodbujanje sodelovanja na ravni EU za izboljšanje kakovosti informacij in strokovnega znanja ter za izmenjavo najboljših praks.

  • Seznam mnenj od začetka delovanja skupine strokovnjakov leta 2013

Informativni pregledi

Informativni pregledi spremljajo mnenja in na kratko povzemajo ključna sporočila in ugotovitve.